Ansökan om statsbidrag 2022

Äldreomsorgen i Sundbyberg har tilldelats riktade statsbidrag för äldreomsorg. Ni som utförare har nu möjlighet att lämna in ansökan till oss. Vi uppmanar er att läsa om de aktuella bidragen på bifogade länkar.

För att ta del av bidragen önskar vi att ni inkommer med skriftlig ansökan till oss via bifogade ansökningsformulär. Alla ansökningar skickas via e-posten nedan.

Informationsbrev 2022 Word, 149.3 kB.

Ansökningsblankett Statsbidrag Word, 79.9 kB.

Fakturering statsbidrag Word, 148.6 kB.

Frågor? – kontakta Joakim Pettersson: joakim.pettersson@sundbyberg.se 08-706 8487.

Välkommen med ansökan!

 

Senast uppdaterad 22 februari 2022