För dig som vill bli utförare inom äldreomsorgen i Sundbybergs stad

Sundbybergs stad har valfrihet inom hemtjänsten och äldreomsorgen sedan år 2012 respektive 2016. Du som vill bli godkänd utförare behöver först svara på stadens förfrågningsunderlag.

Ny utförare hemtjänst

Sundbybergs stad införde valfrihet i hemtjänsten i oktober 2012. Du som vill bli godkänd utförare ska svara på stadens förfrågningsunderlag i systemet Mercell Tendsign.

Valfriheten omfattar alla beviljade insatser dagtid (7:00‑21:00). Avlösning och ledsagning ingår i valfrihetssystemet. Beviljad hemtjänst nattetid (21:00–7:00) samt larmutryckningar ingår inte, utan utförs av Sundbybergs stads hemtjänst i egen regi.

Stab för äldrenämnden och medicinsk ledning ansvarar för att ta emot och behandla ansökningarna. Det är stadens upphandlingsenhet som tecknar avtalen.

Ansök om att bli godkänd hemtjänstutförare i Sundbybergs stad Länk till annan webbplats.

Läs förfrågningsunderlaget (alla svar lämnas i Mercell Tendsign):

Förfrågningsunderlag hemtjänst i Sundbyberg Pdf, 588.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ny utförare särskilt boende

Sundbybergs stad införde valfrihet i särskilt boende för äldre i december 2016.

Du som vill bli godkänd utförare enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) ska svara på stadens upphandlingsdokument i systemet Mercell Tendsign.

Stab för äldrenämnden och medicinsk ledning ansvarar för att ta emot och behandla ansökningarna. Det är sektorn för välfärd och omsorg som tecknar avtalen.

Ansök om att bli godkänd utförare för särskilt boende för äldre i Sundbybergs stad Länk till annan webbplats.

Läs förfrågningsunderlaget (alla svar lämnas i Mercell Tendsign):

Förfrågningsunderlag särskilt boende i Sundbybergs stad Pdf, 556.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 29 februari 2024