Medarbetare i den kommunala hemtjänsten i Sundbyberg. Foto: Fredrik Hjerling.

Sundbybergs stads hemtjänst i egen regi

Sundbyberg stads hemtjänst i egen regi erbjuder våra kunder omvårdnad- och serviceinsatser av hög kvalité.

För oss är det viktigt att våra kunder känner sig trygga med insatser av oss. Det kan vi tillgodose med vår personal som har lång erfarenhet av omvårdnadsarbete i staden.

Varje kund får sin egen kontaktperson som har ett särskilt ansvar för att hemtjänsten fungerar som du önskar. Kontaktpersonen ger kontinuitet och trygghet och skapar inflytande och delaktighet i utformningen av hemtjänsten.

Våra medarbetare har god kompetens inom äldreomsorg

Flertalet medarbetare har gått en högskoleutbildning i professionellt bemötande i socialt arbete. Medarbetarna har också specialkompetens om demenssjukdomar, palliativ vård och kost och nutrition. Vi har ett mycket nära samarbete med Sundbybergs stads dagverksamheter, äldreteam, anhörigstöd, samt regionens primärvård och hemrehabilitering.

Sundbybergs stad är ett finskt förvaltningsområde och i hemtjänsten kan finsktalande medarbetare matchas till kunder som vill ha hemtjänst på finska.

Vi utför hemtjänstinsatser dygnet runt

Hemtjänsten är indelad i fyra områden i staden: Lilla Alby, Hallonbergen, Rissne och Centrala hemtjänsten. Det är endast den kommunala hemtjänsten som utför nattinsatser till de kunder i staden som har fått det beviljat, även de som har privata utförare. Du som är kund hos oss kan alltså få dina insatser av samma utförare dygnet runt.

Sedan 2012 är vår hemtjänst kvalitetscertifierad i enlighet med standarden ISO 9001:2015 Varje år blir vi granskade av externa revisorer, och vi har blivit godkända för att ha ett fortsatt certifikat. Detta visar att äldreomsorgen i Sundbybergs stad ställer högre krav på kvalité än vad lagstiftningen säger.

Vi har alltid kunden i fokus och vårt motto ”Mänskliga möten–Vi bryr oss" genomsyrar hela verksamheten.

Välkommen till oss!

Senast uppdaterad 25 januari 2022