VFU

Riktlinjer för placeringar och kontaktpersoner på lärosätena

Alla lärarstuderande placeras redan första terminen på en skola eller förskola som är studentens hemvist under hela utbildningstiden. Studenten placeras hos en handledare, ofta i ett arbetslag, utifrån vald inriktning/profil och åldersgrupp på barn/elever. Tanken är att studenten är kvar på denna skola/förskola under hela sin utbildningstid. Studenten kan byta arbetslag för att få se olika elevgrupper och träffa olika handledare.

Studenten måste alltid kontakta den VFU-ansvarige inom skolenheten inför varje termin och kommande VFU-perioder och meddela följande:

  • Vilken kurs studenten ska läsa
  • Vilka dagar/veckor studenten kommer ut på VFU
  • Ev. behov av byte av placering. Om studenten önskar byta handledare eller arbetslag kontaktas alltid den VFU-ansvarige.

Om studenten önskar byta skola eller förskola helt och hållet, kontaktas VFU-samordnare.

Kontakt lärosätena

Stockholms Universitet Länk till annan webbplats.
 
Södertörns Högskola Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 23 maj 2022