VFU

Riktlinjer för placeringar och kontaktpersoner på lärosätena

Alla lärarstuderande placeras redan första terminen på en skola eller förskola som är studentens hemvist under hela utbildningstiden. Studenten placeras hos en handledare, ofta i ett arbetslag, utifrån vald inriktning/profil och åldersgrupp på barn/elever. Tanken är att studenten är kvar på denna skola/förskola under hela sin utbildningstid. Studenten kan byta arbetslag för att få se olika elevgrupper och träffa olika handledare.

Studenten måste alltid kontakta den VFU-ansvarige inom skolenheten inför varje termin och kommande VFU-perioder och meddela följande:

  • Vilken kurs studenten ska läsa
  • Vilka dagar/veckor studenten kommer ut på VFU
  • Ev. behov av byte av placering. Om studenten önskar byta handledare eller arbetslag kontaktas alltid den VFU-ansvarige.

Om studenten önskar byta skola eller förskola helt och hållet, kontaktas VFU-samordnare Marie Nyhed.

Kontaktpersoner lärosätena:

Stockholms Universitet, kontaktpersoner
Fritid, Mie Josefson, tel. 073-4604 640 / mie.josefson@buv.su.se                    
Förskola, Mie Josefson, tel. 073-4604 640 / mie.josefson@buv.su.se              
F-3, Pernilla Rosell Steuer, tel. 08-1207 6736 / pernilla.rosell-steuer@isd.su.se
F-3, Kerstin Stenberg, tel. 08-16 2556 / kerstin.stenberg@isd.su.se
4-6, Mats Hansson, tel. 08-1207 6608 / mats.hansson@mnd.su.se
4-6, Kerstin Stenberg, tel. 08-16 2556 / kerstin.stenberg@isd.su.se
7-9, gymnasium: Språk (Svenska, engelska, moderna språk):
Pernilla Rosell Steuer, tel. 08-1207 6736 / pernilla.rosell-steuer@isd.su.se
7-9, gymnasium: Historia/Religion:
Cecilia Netje, tel. 08-1207 6762 / cecilia.netje@uhs.su.se
7-9, gymnasium: Geografi/Samhällskunskap:
Kerstin Grenö, tel. 08-1207 6670 / kerstin.greno@uhs.su.se
7-9, gymnasium: Ma/No:
Mats Hansson, tel. 08-1207 6608 / mats.hansson@mnd.su.se
 
Södertörns Högskola
Fritid, Anders Fjällhed, tel. 076 - 831 17 44 / anders.fjallhed@sh.se
Förskola, Anna Högberg, tel. 08 - 608 47 11 / anna.hogberg@sh.se
Grundlärarprogrammen, Ulla Nestor, tel. 08 - 608 40 00 / ulla.nestor@sh.se
Ämneslärarprogrammen, Jenny Magnusson, tel. 08 - 608 50 56 / jenny.magnusson@sh.se

Senast uppdaterad 21 oktober 2016