Vår medarbetarsyn

Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i staden vi jobbar har vi det gemensamt att vi är till för Sundbybergs stads medborgare. Barnen i förskolan, de äldre på äldreboendet, eleverna i skolan och många fler.

Vi är över 100 olika yrkeskategorier som jobbar i staden, på mer än 80 olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela staden!

Det ska vara intressant och utvecklande att arbeta här

Vi vill ta till vara våra medarbetares kunskaper, färdigheter och goda idéer och ge förutsättningarna för att kunna utföra ett effektivt arbete. Alla medarbetare i staden har även ett eget ansvar för sin utveckling. Jobbar du hos oss tar du själv initiativ utifrån verksamhetens uppdrag och mål.

Det är viktigt att trivas på jobbet och må bra

Det går hand i hand. Därför väljer vi att satsa på hälsa genom att erbjuda och uppmuntra till friskvård och välbefinnande.

Vi är både medarbetare i staden och arbetskollegor

Vi har alla vår professionella yrkesroll men är också medarbetare i staden och arbetskollegor. För att lyckas tillsammans tycker vi därför att det är viktigt att alla som jobbar hos oss tar ansvar för sina uppdrag och arbetsuppgifter och medverkar aktivt till utveckling av verksamheten. Intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra, att anstränga sig för att leverera lösningar och komma med nya idéer och angreppssätt som kan omsättas i praktiken bidrar också till att vi når våra gemensamma mål.

Sveriges viktigaste jobb

I Sverige är vi 1,1 miljoner människor som arbetar med välfärd i kommuner och regioner. Vi vill ge människor en bra vardag och ett rikare liv, precis som du.​

Senast uppdaterad 30 maj 2022
Sveriges viktigaste jobb

Sveriges viktigaste jobb