Vi satsar på dig

Vi vill att våra uppdrag utförs av kompetenta och engagerade medarbetare. Som medarbetare får du möjlighet till kompetensutveckling för att växa tillsammans med oss.

Medarbetar- och chefsintroduktion för nyanställda

Alla nya tillsvidareanställda i staden deltar i en heldagsintroduktion. Dagen är mycket uppskattad och ger en introduktion till Sundbyberg som stad och arbetsgivare. Utbildningen visar både vad som förväntas av medarbetare och chefer och vad arbetsgivaren har att erbjuda. Du som är ny på jobbet lär känna Sundbyberg och får en gemensam grund tillsammans med andra nya för att lyckas i ditt arbete.

Nätverk med yrkesambassadörer

Vi har ett aktivt nätverk med yrkesambassadörer i organisationen. Gruppen består av en blandning av yrkeskategorier från olika verksamheter, bland annat ingenjörer, förskollärare, lärare, ekonomer, utredare och socionomer. Nätverket syftar bland annat till internt erfarenhetsutbyte och lärande. Externt representerar yrkesambassadörerna bland annat Sundbybergs stad på olika arbetsmarknadsmässor.

Årets arbetsplats och Årets chef

Vi vill stimulera till goda resultat och lyfta fram goda exempel på väl fungerande verksamheter. Därför utser Sundbybergs stad Årets arbetsplats och Årets chef varje år. Vinnarna får ett stipendium som bidrag till kompetensutveckling. 2014 blev Sundbybergs Globala och modersmålslärarna Årets arbetsplats. Priset för Årets chef gick till Annika Holm, enhetschef för daglig verksamhet inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Medarbetarsamtal och kompetensutveckling

Genom målstyrd kompetensplanering säkerställer vi att alla medarbetare får förutsättningar att utvecklas och utföra sina uppdrag. Du och din chef planerar din kompetensutveckling tillsammans, utifrån organisationens mål. Det görs ofta i ett medarbetarsamtal som du och din chef har minst en gång per år.

Chefsutveckling

Cheferna har en viktig roll hos oss och vi gör stora satsningar på ledarutveckling. Cirka 70 procent av våra enhetschefer har hittills gått vårt chefsutvecklingsprogram (CUP). Syftet är att utveckla det personliga ledarskapet, chefskompetensen i en politiskt styrd organisation, arbetsgivarrollen och kommunikationen som verktyg. Utbildningen omfattar 17 dagar.

Medarbetarundersökning

Varje år ger vi alla medarbetare möjlighet att tycka till om staden som arbetsgivare, om ledarskapet, om sin arbetsgrupp och sin arbetssituation i en medarbetarundersökning. Resultatet återkopplas till alla arbetsgrupper och används sedan som ett utvecklingsverktyg för att förbättra och utveckla verksamheterna.

Arbetsmiljöutbildning – för chefer och skyddsombud

Nya chefer och skyddsombud erbjuds en grundläggande arbetsmiljöutbildning i samarbete med företagshälsovården. Skyddsombud och chefer går tillsammans för att lättare få en samsyn kring hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Efter utbildningen ska deltagarna ha kunskaper och verktyg för att utveckla och förbättra arbetsmiljön på sina arbetsplatser.

Miljökörkort

Miljömedvetenhet ska genomsyra hela Sundbybergs stads verksamhet. Därför erbjuder vi alla våra medarbetare en interaktiv miljöutbildning – Miljökörkortet. Utbildningen är uppdelad i elva moduler med övningar som tar två till åtta timmar, beroende på förkunskaper.

Senast uppdaterad 23 maj 2018