Vi satsar på dig

Vi vill att våra uppdrag utförs av kompetenta och engagerade medarbetare. Som medarbetare får du möjlighet till kompetensutveckling för att växa tillsammans med oss.

Medarbetar- och chefsintroduktion för nyanställda

Alla nya tillsvidareanställda i staden deltar i en heldagsintroduktion. Dagen är mycket uppskattad och ger en introduktion till Sundbyberg som stad och arbetsgivare. Utbildningen visar både vad som förväntas av medarbetare och chefer och vad arbetsgivaren har att erbjuda. Du som är ny på jobbet lär känna Sundbyberg och får en gemensam grund tillsammans med andra nya för att lyckas i ditt arbete.

Medarbetarsamtal och kompetensutveckling

Genom målstyrd kompetensplanering säkerställer vi att alla medarbetare får förutsättningar att utvecklas och utföra sina uppdrag. Du och din chef planerar din kompetensutveckling tillsammans, utifrån organisationens mål. Det görs ofta i ett medarbetarsamtal som du och din chef har minst en gång per år.

Chefsutveckling

Cheferna har en viktig roll hos oss och vi gör stora satsningar på ledarutveckling. Cirka 70 procent av våra enhetschefer har hittills gått vårt chefsutvecklingsprogram (CUP). Syftet är att utveckla det personliga ledarskapet, chefskompetensen i en politiskt styrd organisation, arbetsgivarrollen och kommunikationen som verktyg. Utbildningen omfattar 17 dagar.

Medarbetarundersökning

Varje år ger vi alla medarbetare möjlighet att tycka till om staden som arbetsgivare, om ledarskapet, om sin arbetsgrupp och sin arbetssituation i en medarbetarundersökning. Resultatet återkopplas till alla arbetsgrupper och används sedan som ett utvecklingsverktyg för att förbättra och utveckla verksamheterna.

Arbetsmiljöutbildning – för chefer och skyddsombud

Nya chefer och skyddsombud erbjuds en grundläggande arbetsmiljöutbildning i samarbete med företagshälsovården. Skyddsombud och chefer går tillsammans för att lättare få en samsyn kring hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Efter utbildningen ska deltagarna ha kunskaper och verktyg för att utveckla och förbättra arbetsmiljön på sina arbetsplatser.

Senast uppdaterad 24 januari 2019