Examensarbete

Här kan ni se några av Sundbybergs lärarstuderandes examensarbeten och självständiga arbeten.

Lärares uppfattningar av användandet av laborativa material i matematikundervisningen
Examensarbete av Pernilla Hederoth och Christina Lagerhorn
Detta är en klippt version av uppsatsen.

Skapande som språk
Självständigt arbete av Henni Mahboubi

Åtgärdsprogram och synen på elevsvårigheter i grundskolan
Självständigt arbete av Filip Söderberg

Senast uppdaterad 23 maj 2018