Handlingsplan

Sektorn för lärande och bildning tar emot lärarstuderande från den nya lärarutbildningen. Syftet med att ta emot studenter är bland annat att kommunen blir attraktiv i kommande rekrytering och att arbetslagen ute i verksamheterna förstärks.

Skolorna ges också möjligheter till skolutveckling till exempel genom studenternas examensarbete och ett nära samarbete mellan kommunen och universitetet kan utvecklas.

I kommunen ska den studerande genomföra sin verksamhetsförlagda del av utbildningen, så kallad VFU. Sundbyberg är ett partnerområde och inom detta finns alla verksamhetsområden där de studerande ska göra sin VFU. VFU-samordnarna planerar och organiserar mottagandet av de studerande och genomförandet av VFU.

Ansvariga för VFU i Sundbyberg

  • Det finns en central samordnare som är ansvarig för VFU-frågor i Sundbyberg.
  • På varje skola eller förskola finns en kontaktperson för VFU-frågor, vilket i de allra flesta fall är förskolechefen eller rektorn. Kontaktpersonen sköter också placeringar hos handledarna.
  • Regionsamordnare från universitetet; Kerstin Stenberg samt Pernilla Rosell-Steuer är kontaktlänk mellan kommun och SU.
  • Sundbyberg samarbetar även med KSL samt nätverk nordväst bestående av Solna, Sollentuna, Järfälla, Upplands-Bro och Upplands-Väsby.

VFU-samordnarnas arbetsuppgifter är:

Planering och uppföljning av introduktionsdagar, studentärenden, organisation av VFU, placering och kontakt med studenterna, information och ersättning till mottagande handledare, fortbildning i till exempel bedömningsutbildning, handledarutbildning samt  utveckling och utvärdering av vårt arbete.

Placeringsrutiner

1. VFU-samordnare rapporterar in i VFU portalen antalet tillgängliga VFU platser.

2. Via VFU-portalen får vi ett antal studenter som valt Sundbyberg. VFU-sekretariatet/RUC meddelar oss vilka profiler/inriktning studenterna valt.

3. VFU-samordnarna gör förslag till placering och kontaktar förskolor och skolors kontaktpersoner.

4. Studenten meddelas placering.

5. Studenten tar kontakt med sin skola eller förskola och handledaren.

Målsättning

  • Sundbyberg ska ta emot cirka 15 studenter per termin
  • Studenterna ska genom sin VFU i Sundbyberg utvecklas i sitt läraruppdrag.
Senast uppdaterad 15 augusti 2022