Anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja studera inom komvux som anpassad utbildning. För att vara behörig behöver du vara bosatt i Sverige och ha en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

På komvux som anpassad utbildning kan du

  • studera på sfi, grundläggande eller gymnasial nivå
  • välja mellan olika kurser
  • kombinera dina studier med kurser inom svenska för invandrare eller komvux på grundläggande eller gymnasial nivå
  • gå en yrkesinriktad utbildning
  • gå en lärlingsutbildning
  • få kunskaper som du redan har bedömda av skolan genom så kallad validering
  • göra en prövning i en kurs som du vill ha betyg i

Ansöka till komvux som anpassad utbildning

Undervisningen bedrivs av Komvux Rosenlund. Ansökan görs direkt på Rosenlunds hemsida som därefter skickar ansökan till Sundbybergs stad för beslut.

Rosenlund erbjuder sfi, alla kurser inom anpassade grundskolan och flera av anpassade gymnasieskolans kurser samt yrkesutbildningar.

Ansök till komvux som särskild utbildning Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer eller läsa informationen på andra språk än svenska:

Om komvux som anpassad utbildning - Utbildningsguiden (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 27 februari 2024