Ansökan

Vill du veta hur man söker våra kurser på Komvux? Titta på instruktionsfilmen för att se hur man gör.

Hur du ansöker till Sundbybergs vuxenutbildning

Film som visar hur du ansöker till Sundbybergs vuxenutbildning

Kursstarter och sista ansökningsdatum

Grundläggande vuxenutbildning 2024

Kursstart

Sista ansökningsdag

1 juli

9 juni

5 augusti

14 juli

9 september

18 augusti

14 oktober

22 september

18 november

27 oktober

Gymnasial vuxenutbildning 2024

Kursstart

Sista ansökningsdag

1 juli

5 maj

5 augusti

9 juni

9 september

14 juli

14 oktober

18 augusti

18 november

22 september

Ansökningstider för start HT24 kurser/kurspaket

Öppnande av katalog för ansökningar: 1 april 2024

Sena ansökningar

Har du missat att göra en ansökan när sista ansökningsdag passerat, får du söka till nästa kursstart. Vi tar inte emot sena ansökningar och det finns inga reservintag.

Så här ansöker du

  • 1. Logga in

För att ansöka behöver du ett mobilt bank-id. Klicka på länken för att komma till inloggningen.

Logga in till ansökan Länk till annan webbplats.

Folkbokförd i annan kommun

Om du är folkbokförd i annan kommun än Sundbyberg, skriver du ut din ansökan och lämnar till din hemkommun för ett godkännande.

  • 2. Välj kurser

Läs om de kurser eller yrkesutbildningar som du vill söka. Välj de kurser du vill läsa genom att klicka på "Välj". Du får som mest läsa 300 poäng under 10 veckor. Heltidsstudier är 20 poäng per vecka.

  • 3. Komplettera med betyg

För att vi ska kunna behandla din ansökan måste du komplettera med dina betyg från grundskola, gymnasium eller tidigare utbildning via komvux. Skanna in dina tidigare betyg och bifoga dem i din webbansökan. Du kan också skicka eller lämna kopior till:

Sundbybergs stad
Sundbybergs vuxenutbildning
172 92 Sundbyberg

Du kan också mejla till vux@sundbyberg.se

Senast en vecka efter sista ansökningsdatum behöver du ladda upp dina tidigare betyg.

Ofullständiga ansökningar kan inte behandlas.

Efter ansökan

Du kan följa din ansökan under ”Mina kurser”. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl.

Antagning

Först får du ett antagningsbesked från kommunen. Om du har blivit antagen till de kurser du sökt får du en kallelse på mejl från den skola som du sökt till senast två veckor innan kursen startar.

Är det säkert att jag får en plats

På gymnasial nivå finns det ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än det finns ekonomiska resurser för görs ett urval i enlighet med Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. De med kort tidigare utbildning har företräde framför de med längre utbildning.

Något urval görs inte i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § skollagen (2010:800). Förordning (2016:1185). Det vill säga behörighetsgivande kurser eller kurser som omfattas av särskild behörighetskravet för högre studier på universitet eller yrkeshögskola.

Överklaga beslut

Beslut om antagning kan inte överklagas. Enligt 20 kap. 23 § och 28 kap 18§ andra stycket skollagen.

Däremot kan eleven överklaga beslutet om mottagande och på vilka grunder detta har skett. För att överklaga skickar du din överklagan till vux@sundbyberg.se
Källor: 20 kapitlet 22 § och 28 kapitlet 12 § första stycket punkten 9 skollagen samt Skolväsendets överklagandenämnd 2017, dnr. 2017:20.

Ansökan till annan kommun

Du kan söka utbildningar som finns i en annan kommun. Då ska du lämna din ansökan till Sundbybergs vuxenutbildning i god tid före sista ansökningsdag, tillsammans med kopior av dina betyg.

Sundbybergs stad
Sundbybergs vuxenutbildning
172 92 Sundbyberg

Motivera varför du söker just den utbildningen.

Senast uppdaterad 4 juni 2024