Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats. Minst 70% av utbildningen sker på en arbetsplats tillsammans med en handledare.

Vad innebär en lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning innebär att ditt lärande till största delen sker på en arbetsplats. En dag i veckan har du teoretiska studier på din skola. Som lärling får du samma kunskaper som den som läser yrkesutbildning i klassrum på skola, men du lär dig i en annan miljö och på ett annat sätt.

På arbetsplatsen förväntas du delta aktivt och anpassa dig efter de arbetstider och rutiner som finns. Det kan till exempel innebära tidiga morgnar på en arbetsplats i en annan del av länet.

Se vår kurskatalog för de yrkesutbildningar som också erbjuds i form av lärlingsutbildning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 29 september 2022