Kombinationsutbildningar

Här kan du läsa mer om de olika kombinationsutbildningar som finns.

Sfi i kombination med yrkesutbildning (Sfi kombo)

Studera till ett yrke samtidigt som du studerar sfi. Du studerar yrkeskurser på gymnasienivå och det ingår arbetsplatsförlagt lärande, yrkespraktik. Kravet för att bli antagen till Sfi kombo är kunskaper i svenska som motsvarar kurs C på Sfi.

Här ansöker du till Sfi i kombination med yrkesutbildningar Länk till annan webbplats.

Skriv ”sfi” i fritextfältet i webbansökan så ser du vilka yrkesutbildningar som du kan läsa i kombination med Sfi.

Börja med introduktionskurs (orienteringskurs)

Alla Sfi kombo-utbildningar börjar med en orienteringskurs. I kursen får du veta mer om det yrke du valt och hur det är att arbeta inom det. Kursen är tre veckor lång och omfattar heltidsstudier. Du måste närvara varje dag under orienteringskursen.

Innan orienteringskursen är slut får du veta vad skolan tycker och hur du kan fortsätta med dina studier.

Sfi kombo är heltidsstudier

Utbildningen är på heltid och uppdelad i flera delar, ”block”. Om du inte klarar studierna i svenska, eller inte får godkända betyg i varje block, finns det en risk att du inte kan fortsätta utbildningen.

Du behöver använda 40 timmar i veckan för studier och du är i skolan 25 timmar i veckan. Därför är det svårt att arbeta samtidigt som du studerar. Efter skolan och praktiken behöver du lägga tid för studier hemma varje dag.

Studiemedel från CSN

Behöver du ansöka om studiebidrag och studielån gör du det på CSN:s hemsida Länk till annan webbplats.. Du ansöker för hela utbildningen, eller som mest ett år framåt. Studiemedel är ett avtal mellan dig och CSN. Studerar du en yrkesutbildning i kombination med sfi kan du ansöka om studiemedel på 50 %-75 % från CSN för yrkeskurserna på gymnasienivå.

Du måste betala tillbaka pengarna till CSN om du inte fortsätter utbildningen efter tre veckor.

Senast uppdaterad 29 september 2022