Sundbybergs vuxenutbildning

Vi på Sundbybergs vuxenutbildning hjälper dig att förverkliga dina drömmar och erbjuder professionell karriärvägledning när den är som bäst.

Tre sköterskor i Sundbybergs stad

Informationsmöte undersköterskeutbildningen

Mötet är riktat till dig som ska läsa ordinarie undersköterskeutbildningen eller i kombination med svenska.

Du får veta om utbildningens upplägg, praktik, CSN, framtidsutsikter, och träffa dina blivande lärare och studievägledare.

Tid och plats

 • måndag 29/4, kl. 13.00
 • Vuxenutbildningen, Löfströms allé 3, sal 211

Skolan

Vår egen kommunala skola är prisbelönt för sitt flexibla och moderna undervisningssätt. Här kan du smidigt kombinera dina studier med arbete. På skolan arbetar våra legitimerade och erfarna lärare som hjälper dig att nå dina mål. Till din hjälp finns också studievägledare, specialpedagog, modersmålstödjare och studiecoach. Det finns alltid någon som kan hjälpa dig.

Vad kan jag studera på Sundbybergs vuxenutbildning?

På Sundbybergs vuxenutbildning kan du studera följande kurser:

 • SFI
 • Grundläggande utbildning
 • Gymnasial utbildning
 • Yrkesutbildning - Vård- och omsorgsprogrammet

SFI

Du kan söka till vuxenutbildning och SFI när som helst under året. SFI har kontinuerlig antagning vilket innebär att du kan börja studera olika tider på året. För annan vuxenutbildning finns ett antal bestämda kursstarter varje år. Det gäller oavsett om du vill läsa kommunal vuxenutbildning eller hos någon av våra auktoriserade utförare. Det är viktigt att du söker i tid, eftersom vi inte tar emot sena ansökningar.

För att ansöka till SFI så besöker du våra lokaler på Löfströms allé 3, tisdagar mellan 15-18 samt onsdagar 9-12 och 16.30-18.

Grundläggande utbildning

Vi erbjuder följande kurser inom grundläggande vuxenutbildning:

 • Svenska som andraspråk delkurs 1, 2, 3 och 4
 • Orienteringskurs i skrivande: en stödkurs för dig som behöver utveckla ditt skrivande
 • Matematik delkurs 1, 2, 3 och 4
 • Engelska delkurs 1, 2, 3 och 4
 • Samhällskunskap grund

Flexkurser

Flexkurser är kurser där du inte behöver vara i skolan lika mycket. Du studerar hemma och ibland via internet. Flexkurser kan passa dig som arbetar, studerar annat eller har svårt att vara i skolan regelbundet. Du behöver fortfarande komma till skolan för att göra prov, och på vissa kurser måste du vara i skolan en gång i veckan för handledning.

Vi erbjuder följande kurser som flexkurser:

 • Svenska som andraspråk delkurs 2, 3 och 4
 • Matematik delkurs 1, 2, 3 och 4
 • Engelska delkurs 1, 2, 3 och 4
 • Engelska 5,6.
 • Matematik 1, 2 och 3
 • Svenska som andraspråk (SVA) 1, 2 och 3

Gymnasial utbildning

Vi erbjuder gymnasial vuxenutbildning inom följande områden:

 • Svenska som andraspråk (SVA) 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1, 2 och 3
 • Samhällskunskap 1a1
 • Orienteringskurs i skrivande: en stödkurs för dig som behöver utveckla ditt skrivande
 • Orienteringskurs i matematik
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesutbildning - Vård- och omsorgsprogrammet

På Sundbybergs vuxenutbildning erbjuder vi Vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå som ger dig den formella behörigheten som undersköterska.

När du har avslutat din utbildning kan du arbeta som undersköterska, personlig assistent, stödassistent, boendestödjare, skötare inom psykiatrisk vård eller inom annat vårdande yrke.

Totalt 1500 poäng

Förändringar av kurser och ämnesplaner

Förändringar av kurser och ämnesplaner inom komvux på gymnasial nivå - Skolverket Länk till annan webbplats.

Förändringarna rör främst om du läser ett yrkespaket till undersköterska, en stor förändring är att fördjupningskurserna försvinner (inriktningarna) för att säkerställa att alla får samma utbildning.

Har du läst i det gamla systemet och behöver hjälp med vilken kurs du ska läsa fortsättningsvis så ska du främst prata med din skola eller lärare.

Har du ytterligare frågor gällande studieplanen så kan du kontakta ;

syv@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 30 april 2024