Sfx

Har du yrkeskompetens från ett annat land eller en akademisk examen? Vill du snabbt lära dig svenska, validera din kompetens och börja arbeta?

Swedish for professionals

If you already are qualified and have a university or vocational degree from your native country, you can study Swedish for professionals (sfx). These courses have focus on your profession with the purpose to quickly find a work to match your profession.

Svenska för yrkesutbildade

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Det ger också en möjlighet att lära sig hur arbetsmarknaden och ens yrke fungerar i Sverige. Du studerar tillsammans med andra från ditt yrkesområde. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. Sfx-kurserna börjar från olika svensknivåer. Både Sfi (svenska för invandrare) och SVA (grundskole- och gymnasiesvenska) ingår i kurserna. Du kan ansöka om CSN för kurser som är på grundläggande och gymnasienivå

SFX är aktuellt om du är:

  • Ekonom, jurist, samhällsvetare (SFEJ).
  • Medicinsk personal: Läkare, sjuksköterska, tandläkare, fysioterapeut eller apotekare (SFA).
  • Vårdutbildade (motsvarande minst svensk undersköterska utbildning) (SFV).
  • Ingenjör, arkitekt (SFINX).
  • Lärare och pedagoger (SFP).
  • IT-programmerare (SFX-IT).
  • Bussförare(SFB) och lastbilsförare (SFL).
  • Entreprenör(SFE).

More information and application

Find more information below about SFX and submit your application to the municipality where you live.

Mer information och ansökan finns direkt via Sfx hemsida. Lämna in din ansökan till din hemkommun.

Läs mer om SFX här Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 25 november 2022