Grundläggande vuxenutbildning

Vuxenutbildning på grundläggande nivå är en utbildning anpassad för vuxna som motsvarar grundskolans årskurs 7 till 9. Det kan passa dig som har tidigare kort utbildning eller som behöver repetera något ämne eller förbereda dig är studier på gymnasial nivå.

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar den nioåriga grundskolan men är anpassad till vuxnas behov. Det går bra att kombinera grundläggande kurser med kurser på gymnasial nivå.

Sök till vuxenutbildning

Du kan söka kurser på grundläggande nivå när som helst på året men senast 3 veckor före kursstart. Det är viktigt att du söker i tid, eftersom vi inte tar emot sena ansökningar och det finns inga reservplatser.

Sök till vuxenutbildningen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 29 september 2022