Försäkring

Sundbybergs stad har en kollektiv olycksfallsförsäkring för barn, elever och ungdomar inom Sundbybergs stads förskolor, skolor och gymnasieskolor samt fristående förskolor och friskolor.

Försäkringsgivare sedan 1 juli 2023 är Stockholmsregionens försäkring AB (SRF). För skador innan dess är det försäkringsbolaget Protector som är försäkringsgivare.

Anmäl skada

Skadeanmälan för skador från och med den 1 juli 2023 sker via Stockholmsregionens försäkrings webbsida: Stockholmsregionens Försäkring AB - Stockholmsregionens Försäkring AB (srfab.net) Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa om försäkringsvillkor och se produktfaktablad SRF Länk till annan webbplats.

E-post: skador@srfab.net
Telefonnummer: 08-412 97 40

Skador innan den 1 juli 2023 anmäls hos Protector Länk till annan webbplats., tryck "Anmäl skada", "Person" och "Kommunolycksfall".
Epost: skador@protectorforsakring.se
Telefonnummer: 08-410 637 00

Senast uppdaterad 4 september 2023