Nu startar årets enkätundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

I slutet av vecka 11 börjar pappersenkäterna att skickas ut till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden för äldre i Sverige.

Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns nu länkar till affischer som kan skrivas ut. Affischerna kan sättas upp i gemensamma utrymmen på särskilda boenden och i servicehus, för att informera om att undersökningen pågår. Affischerna får gärna sitta uppe hela undersökningsperioden, från mitten av mars till och med 26 maj 2024. Två av affischerna är riktade till de äldre personerna.

Informera gärna anhöriga, vänner, bekanta och gode män om att undersökningen pågår. Informera dem även gärna om att de kan besvara enkäten tillsammans med den äldre personen. För de som svarar på enkäten via internet är det möjligt att svara på sju andra språk, utöver svenska.

Resultaten från undersökningen redovisas preliminärt i slutet av september eller början av oktober 2024. Verksamheter som har minst 7 personer som svarat på enkäten kommer att kunna ta del av sina egna resultat.

Senast uppdaterad 13 mars 2024