Natur, parker och lekplatser

Sundbyberg har, trots sin lilla yta, gott om små och stora grönområden, sjöar och vattendrag. Det finns många fina parker och trädgårdar som bidrar till stadens gröna karaktär.

Stockholmsregionen fortsätter växa. Det ökar behovet av att använda mark och vatten för att bygga bostäder, lokaler och vägar. Det är därför en stor utmaning att förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa även med en hög befolkningstillväxt. Sundbyberg har tagit fram en grönplan, som är ett av underlagen för den framtida planeringen av staden. Målsättningen i planen är att:

  • ​värdefulla stråk, länkar och grönområden ska värnas och förstärkas
  • ​den biologiska mångfalden ska värnas och förstärkas
  • ​skötseln av respektive grönområde ska anpassas till respektive grönområdes karaktär
  • stadens grönområden ska vara trygga områden för människor att vistas i

Guide till tysta platser i Sundbyberg

I Guide till tystnaden vägleds du till fem tysta och natursköna platser i Sundbyberg. Syftet är att tillgängliggöra platser som kan ge besökaren naturupplevelser och avkoppling. Platserna är:

  • Nötbacken och rastplatsen vid Solbacken i Igelbäckens naturreservat
  • Ursvikshöjdens norra slänt
  • Rastplatsen vid 7 km-spåret i Igelbäckens naturreservat
  • Utkiken i Duvbo
  • Tuleparken i centrala Sundbyberg

Se Guide till tystnaden i pdf-format.PDF

Igelbäckens naturreservat

Igelbäckens naturreservat i norra delen av kommunen är en del av Järvakilen, som i sin tur är en av Stockholmsområdets tio gröna kilar. I Igelbäcken finns den sällsynta fisken grönling.

Ursviks motionsområde

Ursviks motionsområde, med sina omtyckta spår och leder, är en del av Igelbäckens naturreservat. Men spåren har inga gränser och vissa av dem går även i Solna kommun.

Lötsjön-Golfängarnas naturreservat

Golfängarna med Lötsjön är en del av ett centralt parkstråk som sträcker sig från Rissne äng till Råstasjön i Solna.

Bällstaån och Bällstaviken

Bällstaån och Bällstaviken har under senare år blivit något av Sundbybergs guldkust, där många bostäder byggs. När strandpromenaden är helt utbyggd blir det möjligt att gå och cykla längs vattnet, hela vägen in till Stockholm.

Senast uppdaterad 5 juli 2019