Kommunalskatt 2020

Kommunens största inkomstkälla är kommunalskatten, som beslutas av kommunfullmäktige. År 2020 betalar den som bor i Sundbyberg 18 kronor och 90 öre i skatt för varje beskattningsbar hundralapp.

Landstingsskatt, begravningsavgift och eventuell kyrkoavgift brukar räknas till kommunalskatten.

För den som är medlem i Svenska kyrkan tillkommer en kyrkoavgift på 80 öre. Det medför en total skatt på 31,95 kronor per beskattningsbar hundralapp.

Skattesatser och avgifter per beskattningsbar hundralapp:


Riket 2019

Länet
2019

Sundbyberg 2019

Sundbyberg 2020

Kommunalskatt

20,70

18,40

18,90

18,90

Landstingsskatt

11,49

12,08

12,08

12,08

Summa

32,19

30,48

30,98

30,98

Begravningsavgift

0,242*

0,242/0,075**

0,242

0,242

Andra finansieringskällor för kommunen, vid sidan av skatteinkomsterna, är de avgifter som kommunen tar för kommunal service. Som exempel kan nämnas avgifter för bygglov, uthyrning av kommunal mark, barnomsorg, äldreomsorg, vatten och avlopp, sophantering, parkering med mera.

Senast uppdaterad 11 december 2019