Kommunalskatt 2017

Kommunens största inkomstkälla är kommunalskatten, som beslutas av kommunfullmäktige. År 2017 betalar den som bor i Sundbyberg 18 kronor och 90 öre i skatt för varje beskattningsbar hundralapp.

Landstingsskatt, begravningsavgift och eventuell kyrkoavgift brukar räknas till kommunalskatten.

Följande betalar du i skatter och avgifter per beskattningsbar hundralapp:

Skatter och avgifter‌

Skatt/avgift

2017

Total kommunalskatt 2015, inklusive landstingsskatt, begravningsavgift och kyrkoavgift

Kommunalskatt

18,90

 

Landstingsskatt

12,08

 

Begravningsavgift Sundbybergs församling. Avgiften betalas av alla folkbokförda i Sverige.

0,246

 

Summa

30,98

 

Vid sidan om skatteinkomster är även de avgifter som kommunen tar för barnomsorg, äldreomsorg, vatten och avlopp med mera en viktig finansieringskälla.

Senast uppdaterad 2 maj 2017