Kommunalskatt 2018

Kommunens största inkomstkälla är kommunalskatten, som beslutas av kommunfullmäktige. År 2018 betalar den som bor i Sundbyberg 18 kronor och 90 öre i skatt för varje beskattningsbar hundralapp.

Landstingsskatt, begravningsavgift och eventuell kyrkoavgift brukar räknas till kommunalskatten.

Följande betalar du i skatter och avgifter per beskattningsbar hundralapp:

Skatt/avgift

2018


Kommunalskatt

18,90

 

Landstingsskatt

12,08

 

Begravningsavgift Sundbybergs församling. Avgiften betalas av alla folkbokförda i Sverige.

0,242

 

Summa

31,22

 

 

För dig som är medlem i Svenska kyrkan tillkommer en kyrkoavgift på 0,72 kronor. Det medför en total skatt på 31,94 kronor per beskattningsbar hundralapp.

En annan viktig finansieringskälla för kommunen, vid sidan av skatteinkomsterna, är de avgifter som kommunen tar för barnomsorg, äldreomsorg, vatten och avlopp med mera.

Senast uppdaterad 3 juli 2018