Kommunalskatt 2019

Kommunens största inkomstkälla är kommunalskatten, som beslutas av kommunfullmäktige. År 2019 betalar den som bor i Sundbyberg 18 kronor och 90 öre i skatt för varje beskattningsbar hundralapp.

Landstingsskatt, begravningsavgift och eventuell kyrkoavgift brukar räknas till kommunalskatten.

Följande betalar du i skatter och avgifter per beskattningsbar hundralapp:

Skatt/avgift

2019


Kommunalskatt

18,90


Landstingsskatt

12,08


Begravningsavgift Sundbybergs församling. Avgiften betalas av alla folkbokförda i Sverige.

0,17


Summa

31,15För dig som är medlem i Svenska kyrkan tillkommer en kyrkoavgift på 80 öre. Det medför en total skatt på 31,95 kronor per beskattningsbar hundralapp.

En annan viktig finansieringskälla för kommunen, vid sidan av skatteinkomsterna, är de avgifter som kommunen tar för barnomsorg, äldreomsorg, vatten och avlopp med mera.

Senast uppdaterad 10 april 2019