SCB:s medborgarundersökning

Sundbybergs stad deltar i SCB:s medborgarundersökning. Då får 1200 slumpvis utvalda kommuninvånare en enkät hemskickad med frågor om bland annat stadens verksamheter och hur det är att bo och leva här.

SCB:s medborgarundersökning ger staden ett verktyg för att jämföra sig med andra kommuner och följa upp kvalitet över tid. Ju fler som svarar på enkäten, desto mer användbart blir resultatet. Staden publicerar resultatet av SCB:s medborgarundersökning de år som vi deltar i undersökningen.

Med hjälp av resultatet från undersökningen kan staden se vilka områden som behöver utvecklas och prioritera resurser för detta.

Fakta om medborgarundersökningen

1200 slumpvis utvalda personer får en enkät hemskickad och kan välja att svara via brev eller fylla i den på webben.

Pappersenkäten finns på svenska och arabiska. Webbenkäten finns även på engelska.

Alla svar behandlas anonymt hos SCB. Staden ser inte några enskilda enkätsvar, endast det samlade resultatet.

Enkäten skickas ut i slutet av augusti och påminnelser går ut i september och oktober. Sista dag att svara är i månadsskiftet oktober/november.

Resultatet från undersökningen är klart i slutet av året.

Vilka frågor ingår i undersökningen?

Frågorna i undersökningen handlar om vad du som invånare tycker om Sundbybergs stad och är indelade under följande rubriker:

 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande i kommunen
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende
 • Allmänna frågor om kommunen

Resultatet från medborgarundersökningen

Resultatet för Sundbyberg i SCB:s medborgarundersökning 2021 med möjlighet att jämföra med andra kommuner Länk till annan webbplats.

Resultatet för Sundbyberg i SCB:s medborgarundersökning 2021 Excel, 1007.3 kB.

Resultatet för Sundbyberg i SCB:s medborgarundersökning 2019 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Resultatet för Sundbyberg i SCB:s medborgarundersökning 2018 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Mer information om undersökningen

Läs mer om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Information på andra språk (på SCB:s webbplats)

Senast uppdaterad 26 januari 2023