Årsredovisning

2016 gjorde Sundbybergs stad ett resultat på 63,8 miljoner kronor. Om man räknar bort jämförelsestörande poster uppgick resultatet till minus 6,1 mnkr.

Vad är en årsredovisning?

En årsredovisning är en offentlig ekonomisk rapport som kommunen är skyldig att ta fram. Andra ord för årsredovisning är bokslut, resultaträkning, ekonomiskt resultat och årsberättelse.

Balanskrav på kommunens ekonomi

Kommunallagen säger att de löpande kostnaderna i en kommun ska täckas av de löpande intäkterna. Om det blir ett underskott ett år, ska det täckas under de följande tre åren.

Socialt bokslut

Sundbybergs stad redovisar sitt arbete med jämställdhet, tillgänglighet och barnperspektivet i ett särskilt socialt bokslut. Målet med det sociala bokslutet är att lyfta fram och synliggöra det arbete som staden bedriver inom dessa tre perspektiv.

Senast uppdaterad 28 juni 2017