Möten, handlingar och protokoll

Du har rätt att läsa beslut, protokoll, brev, e-post och andra handlingar som skickas till och från kommunen. I diariet hittar du Sundbybergs stads handlingar och ärenden. Där kan du också se vilka tider som olika nämnder har sammanträden. Till diariet

 • 2018-01-22
  Störningar i trafiken på Rosengatan-Sturegatan
  En mobilkran ska ställas upp på Rosengatan för att en tornkran ska kunna monteras för bygget på kvarteret Orgeln. Det innebär att vissa gator stängs av helt eller enkelriktas.
 • 2018-01-19
  Jobba som röstmottagare under valet 2018
  Den 9 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som röstmottagare under valdagen.
 • 2017-12-19
  Fullmäktigebeslut i december
  På sitt sammanträde den 18 december fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om försäljning av centrumområdet i Rissne, ett nytt naturreservat och ett mobilitetsprogram, samt gav klartecken till b...