Möten, handlingar och protokoll

Du har rätt att läsa beslut, protokoll, brev, e-post och andra handlingar som skickas till och från kommunen. I diariet hittar du Sundbybergs stads handlingar och ärenden. Där kan du också se vilka tider som olika nämnder har sammanträden. Till diariet

På gång

Felanmälan via app

Vill du felanmäla något i staden? Gör det på webben eller enkelt i Sundbybergs stads app.

Felanmälan via app
 • 2018-09-20
  Följ kommunfullmäktiges sammanträde 24 september
  Kommunfullmäktige sammanträder måndagen 24 september. Sammanträdet hålls i Sundbybergs stadshus och börjar klockan 18.00. Debatten kan följas på plats i stadshuset eller på webben.
 • 2018-09-10
  Sundbyberg deltar i SCB:s medborgarundersökning hösten 2018
  I början av september får 1200 slumpvis utvalda kommuninvånare en enkät hemskickad. Den innehåller frågor om bland annat stadens verksamheter och hur det är att bo och leva här.
 • 2018-09-10
  Det här händer efter valet
  Nu är röstningen i valet 2018 avslutad. Utifrån resultatet görs en mandatfördelning i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Det slutliga valresultatet är klart inom två veckor efter valdagen.