Möten, handlingar och protokoll

Du har rätt att läsa beslut, protokoll, brev, e-post och andra handlingar som skickas till och från kommunen. I diariet hittar du Sundbybergs stads handlingar och ärenden. Där kan du också se vilka tider som olika nämnder har sammanträden. Till diariet

 • 2018-06-21
  Sundbybergs trygghetsbil redo att rulla
  Nu är Sundbybergs trygghetsbil invigd. Den ska rulla i hela staden för att skapa ökad trygghet och samhörighet.
 • 2018-06-19
  Fullmäktigebeslut i juni
  På sitt sammanträde den 18 juni fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om att fortsätta arbeta för en ny multifunktionshall vid Sundbybergs IP och om nya gatunamn.
 • 2018-06-18
  Följ kommunfullmäktiges
  sammanträde 18 juni

  Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 18 juni. Sammanträdet hålls i Sundbybergs stadshus och börjar klockan 18.00. Debatten kan följas på plats i stadshuset eller på webben.