Likabehandlingsplan

Likabehandling betyder att alla ska respekteras.

På Sundbybergs vuxenutbildning vill vi att alla ska trivas. Vi ska känna oss trygga och respekterade.

Alla har samma rättigheter och skyldigheter. Du ska bli respekterad som du är.

Skollagen säger att ingen ska bli diskriminerad ( = dåligt behandlad) i skolan på grund av:

  • Kön
  • Ålder
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion
  • Könsöverskridande identitet och sexuell läggning
  • Funktionsvariation

Läs mer i vår likabehandlingsplan här (pdf) Pdf, 2.6 MB..

Se film på svenska om likabehandlingsplanen:
https://www.youtube.com/watch?v=zX0fwd0smmA Länk till annan webbplats.

Se film på engelska om likabehandlingsplanen:
https://www.youtube.com/watch?v=fAmG_Tll36Y Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 29 april 2024