Stöd och hjälp i dina studier

Sundbybergs vuxenutbildning erbjuder dig som studerande olika typer av pedagogiskt stöd för att hjälpa dig att klara dina studier. Det pedagogiska stödet erbjuds inom alla kurser i verksamheten, i vårt Lärcentrum och av vår speciallärare.

Är du i behov av pedagogiskt stöd?

Det pedagogiska stödet riktar sig till alla som studerar hos oss och är i behov av extra stöd för att klara sina studier. Du behöver ingen diagnos för att få rätt till stöd när du stöter på svårigheter i studierna. Det finns många olika sorters stöd, kontakta din lärare för att få mer information och rätt stöd. Du kan också boka tid för att prata med en lärare som har specialpedagogisk kompetens genom att mejla till anna.branstrom@sundbyberg.se

Lärcentrum

På Lärcentrum kan du sitta och studera i lugn och ro. Vissa tider kan du få hjälp av en lärare. Du kan också få hjälp med

  • att låna och logga in på Chromebooks
  • att logga in på Itslearning och ditt Google-konto
  • din ansökan till komvux

Schema för Komvux lärcentrum från och med 17 april 2024 Word, 15.8 kB.

Studiehandledning på modersmål

Hos oss kan du få studiehandledning på tigrinja och arabiska. Prata med din lärare om du behöver hjälp på ditt modersmål.

Vad är pedagogiskt stöd?

Pedagogiskt stöd kan se ut och fungera på olika sätt. Syftet med det pedagogiska stödet är att överbrygga eller kompensera hinder som kan uppkomma i studiesituationen. Det är samma kursmål och kriterier för att bli godkänd på kursen för alla som studerar på vuxenutbildningen i Sundbyberg, men vägen dit kan se olika ut. Det pedagogiska stödet är ett sätt att anpassa undervisningen för dig som studerar hos oss.

Exempel på pedagogiskt stöd är:

  • anpassad examination/alternativ examinationsform. Det kan till exempel vara enskild examination, muntlig i stället för skriftlig examination och vice versa, förlängd examinationstid
  • anpassad tidsplan, såsom deltidsstudier i stället för heltid
  • anteckningsstöd
  • hjälp att planera dina studier
  • extra handledning
  • språkstöd: rådgivning tillsammans med studiehandlare på modersmålet
Senast uppdaterad 17 april 2024