Kontaktpolitiker i äldrenämnden i äldrenämnden

Våra politiker i äldrenämnden är också kontaktpolitiker. Här kan du läsa lite om hur de arbetar och hur du kontaktar dem.

Kontaktpolitikernas uppdrag är att följa utvecklingen inom verksamheten och att vara en av flera länkar mellan verksamheten, de som vi tar hand om  och deras anhöriga. Kontaktpolitikernas återrapportering är en stående informationspunkt på äldrenämndens sammanträden.

Ekbacken Hus H
Anna-Lena Hammarin (FP)
Ledamot äldrenämnden
070-859 12 12
anna-lena.hammarin@sundbyberg.se

Ekbacken Hus F
Ulla Sällström (S)
Ledamot äldrenämnden
08-733 27 46
ulla.sallstrom@sundbyberg.se

Ekbacken Hus K
Antina-Maria Hessel (C)
Ledamot äldrenämnden
0733-144 268
antina-maria.hessel@sundbyberg.se

Ritva Runestad (M)
Ledamot äldrenämnden
070-797 37 57
ritva.runestad@sundbyberg.se

Lötsjögården
Veronica Kallander (V)
Ledamot äldrenämnden
073-656 43 03
veronica.kallander@sundbyberg.se

Bällstahof äldreboende
Mats Johansson (S)
Ledamot äldrenämnden
070-685 15 45
mats.johansson@sundbyberg.se

Antina-Maria Hessel (C)
Ledamot äldrenämnden
0733-144 268
antina-maria.hessel@sundbyberg.se

Solskiftet
Kari Vikslätt (S)
Ersättare äldrenämnden
0707-699 468
kari.vikslatt@sundbyberg.se

Hemtjänsten Prästgårdsgatan
Vakant

Hemtjänsten Franstorpsvägen
Berit Severin (S)
Ersättare äldrenämnden
073-034 28 29, 08-29 55 62
berit.severin@sundbyberg.se

Hemtjänsten Lötsjövägen
Anne Ahluwalia (MP)
Ledamot äldrenämnden
anne.ahluwalia@sundbyberg.se

Hemtjänsten Larm och nattpatrull
Vakant

Träffpunkt Allén
Ulla Sällström (S)
Ledamot äldrenämnden
08-733 27 46
ulla.sallstrom@sundbyberg.se

Ritva Runestad (M)
Ledamot äldrenämnden
070-797 37 57
ritva.runestad@sundbyberg.se

Träffpunkt Hallonbergen
Ritva Runestad (M)
Ledamot äldrenämnden
070-797 37 57
ritva.runestad@sundbyberg.se

Dagvård och anhörigstöd Ekbacken
Ulla Sällström (S)
Ledamot äldrenämnden
08-733 27 46
ulla.sallstrom@sundbyberg.se

Anne Ahluwalia (MP)
Ledamot äldrenämnden
anne.ahluwalia@sundbyberg.se

Kari Vikslätt (S)
Ersättare äldrenämnden
0707-699 468
kari.vikslatt@sundbyberg.se


Senast uppdaterad 8 april 2019