Kontaktpolitiker i äldrenämnden i äldrenämnden

Våra politiker i äldrenämnden är också kontaktpolitiker. Här kan du läsa lite om hur de arbetar och hur du kontaktar dem.

Kontaktpolitikernas uppdrag är att följa utvecklingen inom verksamheten och att vara en av flera länkar mellan verksamheten, de som vi tar hand om och deras anhöriga. Kontaktpolitikernas återrapportering är en stående informationspunkt på äldrenämndens sammanträden.

Ekhöjden
Anna-Lena Hammarin (L)
Ledamot i äldrenämnden, tillika förste vice ordförande
070 - 859 12 12
anna-lena.hammarin@sundbyberg.se

Duvbopark
Ritva Runestad (M)
Ledamot i äldrenämnden, tillika andre vice ordförande
070 - 797 37 57
ritva.runestad@sundbyberg.se

Hallonhöjden
Hillevi Törnkvist (KD)
Ersättare i äldrenämnden
070 -243 14 53
hillevi.tornkvist@sundbyberg.se

Bällstahof
Anne Ahluwalia (MP)
Ledamot i äldrenämnden
anne.ahluwalia2@sundbyberg.se

Ulla Sällström (S)
Ledamot i äldrenämnden
070 - 351 37 56 eller
08 - 733 27 46
ulla.sallstrom@sundbyberg.se

Solskiftet
Kari Vikslätt (S)
Ersättare i äldrenämnden
070 - 769 94 68
kari.vikslatt@sundbyberg.se

Barbro Kjellin (M)
Ersättare i äldrenämnden
070 - 390 87 37
barbro.kjellin@sundbyberg.se

Hemtjänsten Hallonbergen

Vakant

Hemtjänsten Rissne

Barbro Kjellin (M)
Ersättare i äldrenämnden
070 - 390 87 37
barbro.kjellin@sundbyberg.se

Hemtjänsten Lilla Alby
Yvonne Åhlberg (KD)
Ledamot i äldrenämnden
yvonne.ahlberg@sundbyberg.se

Hemtjänsten Larm och nattpatrull
Vakant

Träffpunkten Allén
Ulla Sällström (S)
Ledamot i äldrenämnden
070 - 351 37 56 eller
08 - 733 27 46
ulla.sallstrom@sundbyberg.se

Träffpunkten Hallonbergen
Ritva Runestad (M)
Ledamot i äldrenämnden, tillika andre vice ordförande
070 - 797 37 57
ritva.runestad@sundbyberg.se

Solbackens dagverksamhet - anhörigstöd
Ulla Sällström (S)
Ledamot i äldrenämnden
070 - 351 37 56 eller
08 - 733 27 46
ulla.sallstrom@sundbyberg.se

Kari Vikslätt (S)
Ersättare i äldrenämnden
070 - 769 94 68
kari.vikslatt@sundbyberg.se

Villa Tule - externt boende
Mats Johansson (S)
Ledamot i äldrenämnden
070 - 685 15 45
mats.johansson2@sundbyberg.se

Jörgen Silén (S)
Ledamot i äldrenämnden
jorgen.silen@sundbyberg.se


Senast uppdaterad 2 december 2019