Kontaktpolitiker i äldrenämnden

Våra politiker i äldrenämnden är också kontaktpolitiker. Här kan du läsa lite om hur de arbetar och hur du kontaktar dem.

Kontaktpolitikernas uppdrag är att följa utvecklingen inom verksamheten och att vara en av flera länkar mellan verksamheten, de som vi tar hand om och deras anhöriga. Kontaktpolitikernas återrapportering är en stående informationspunkt på äldrenämndens sammanträden.

Kontaktuppgifter till kontaktpolitiker

Ekhöjden

Anna-Lena Hammarin (L)
Ledamot i äldrenämnden, tillika förste vice ordförande
070 - 859 12
anna-lena.hammarin@sundbyberg.se

Duvbopark

Ritva Runestad (M)
Ledamot i äldrenämnden, tillika andre vice ordförande
070 - 797 37 57
ritva.runestad@sundbyberg.se

Hallonhöjden

Hillevi Törnkvist (KD)
Ersättare i äldrenämnden
070 -243 14 53
hillevi.tornkvist@sundbyberg.se

Bällstahof

Anne Ahluwalia (MP)
Ledamot i äldrenämnden
anne.ahluwalia2@sundbyberg.se

Ulla Sällström (S)
Ledamot i äldrenämnden
070 - 351 37 56 eller
08 - 733 27 46
ulla.sallstrom@sundbyberg.se

Solskiftet

Kari Vikslätt (S)
Ersättare i äldrenämnden
070 - 769 94 68
kari.vikslatt@sundbyberg.se

Barbro Kjellin (M)
Ersättare i äldrenämnden
070 - 390 87 37
barbro.kjellin@sundbyberg.se

Hemtjänsten Hallonbergen

Vakant

Hemtjänsten Rissne

Barbro Kjellin (M)
Ersättare i äldrenämnden
070 - 390 87 37
barbro.kjellin@sundbyberg.se

Hemtjänsten Lilla Alby

Yvonne Åhlberg (KD)
Ledamot i äldrenämnden
yvonne.ahlberg@sundbyberg.se

Hemtjänsten Larm och nattpatrull

Vakant

Träffpunkten Allén

Ulla Sällström (S)
Ledamot i äldrenämnden
070 - 351 37 56 eller
08 - 733 27 46
ulla.sallstrom@sundbyberg.se

Träffpunkten Hallonbergen

Ritva Runestad (M)
Ledamot i äldrenämnden, tillika andre vice ordförande
070 - 797 37 57
ritva.runestad@sundbyberg.se

Solbackens dagverksamhet - anhörigstöd

Ulla Sällström (S)
Ledamot i äldrenämnden
070 - 351 37 56 eller
08 - 733 27 46
ulla.sallstrom@sundbyberg.se

Kari Vikslätt (S)
Ersättare i äldrenämnden
070 - 769 94 68
kari.vikslatt@sundbyberg.se

Villa Tule - externt boende

Jörgen Silén (S)
Ledamot i äldrenämnden
jorgen.silen@sundbyberg.se


Senast uppdaterad 29 februari 2024