Förvaltningsområdet för finska

Sundbybergs stad ingår sedan den 1 februari 2011 i förvaltningsområdet för finska. Detta innebär att Sundbybergs stad värnar finska språket och kulturen. Detta arbete görs i samråd med den sverigefinska gruppen. Du som är sverigefinne har rätt att använda finska i dina kontakter med myndigheter och få äldreomsorg och förskola helt eller delvis på finska.

Varför sverigefinnar?

Sverigefinnar har befolkat Sverige under lång tid och utgör en grupp med en uttalad samhörighet med eget språk och kulturell tillhörighet. I Sundbyberg bor det tusentals sverigefinnar. I lagens förarbeten står uttryckligen att sverigefinnar genom lagen om nationella minoriteter ges en särställning i fråga om möjlighet att använda och bevara sitt språk och sin kultur.

Påverka

Tillsammans kommer vi fram till de bästa idéerna. Vi vill höra vad du tycker! Har du idéer som gagnar stadens sverigefinnar eller hjälper oss att utveckla vårt arbete inom förvaltningsområde för finska? Då kan du höra av dig till samordnaren för förvaltningsområdet för finska, eller någon av samrådsgruppens medlemmar. Du kan också komma på samrådsgruppens möten.

Samrådsmöten

Sundbybergs stad grundar arbetet med förvaltningsområdet för finska i samråd med den sverigefinska gruppen. Samrådsgruppen, som är öppen för den som önskar delta, träffas ungefär var femte vecka med uppehåll över sommarmånaderna. Gruppen diskuterar ärenden som rör förvaltningsområdets arbete, allt ifrån budget och övergripande frågor om stadens prioriteringar kring förvaltningsområdet för finska, till evenemang och bidragsansökningar. Mötena helt öppna.

Information

Sundbybergs stad arbetar på olika sätt för att informera stadens invånare om arbetet med förvaltningsområdet, och om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Man informerar även stadens sverigefinnar om deras rättigheter.

  • Kommunens webbsida har en finskspråkig version som uppdateras kontinuerligt. Där samlas allmän information och mer specifik sådan som rör förvaltningsarbetet, sverigefinnarnas rättigheter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. De senare punkterna finns även på svenska.
  • Det finns finskspråkiga kontaktpersoner på förvaltningarna som kan svara på frågor om kommunens verksamheter för den som vill få information på finska.
  • Det anordnas öppna samråd. Staden arbetar även med medborgardialog då man regelbundet kan träffa och lämna synpunkter till samordnaren för förvaltningsområdet för finska. 
Senast uppdaterad 23 maj 2018