Regnbåge och cykel

Ett mer tillgängligt Sundbyberg

Att arbeta för tillgänglighet är att arbeta för att alla människor ska ha samma möjligheter att delta i samhället. Arbetet kännetecknas av att även om åtgärderna är nödvändiga för några, så gynnar de alla.

Såväl lokaler och offentliga miljöer som information ska i Sundbyberg vara tillgängliga och gå att använda fullt ut av alla, oavsett funktionsförmåga.

Är stadens lokaler tillgängliga för mig?

Sundbybergs stad är ansluten till tillgänglighetsdatabasen, TD. TD är en webbaserad tillgänglighetsguide där du kan hitta utförlig information om olika verksamhetslokaler i staden. Där finns också bilder och information om vilka hjälpmedel som finns i lokalerna.

Länkar till inventerade lokaler finns på varje lokals egen sida här på sundbyberg.se.

Öppna tillgänglighetsdatabasen Länk till annan webbplats.

Tillgängliga motionsspår

I Igelbäckens naturreservat finns Tillgänglighetsslingan, en 1 kilometer lång gångväg anpassad för personer som har svårt att ta sig fram i ojämn mark i kuperad terräng.

Karta över Tillgänglighetsslingan Pdf, 255.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Lässvårigheter? Biblioteket hjälper till!

På Sundbybergs stads bibliotek kan du bland annat låna talböcker i DAISY-format eller gå med i en läsecirkel anpassad för talbokslåntagare.

Läs mer om talböcker hos Sundbybergs bibliotek Länk till annan webbplats.

Taltidningen Trumpeten

Personer med nedsatt syn eller annan funktionsnedsättning som medför lässvårigheter kan få tillgänglighetsanpassade nyheter från Sundbyberg och Solna stad genom taltidningen Trumpeten.

Taltidningen erbjuder nyhetsinformation med bland annat föreningsmeddelanden, evenemang, lästips och lokala nyheter. Taltidningen är kostnadsfri och ges ut en gång i veckan med kortareuppehåll under sommar och storhelger.

Du kan ta del av den på följande sätt:

Bli prenumerant på Daisy CD-skiva genom att mejla dina uppgifter till info@rox-reportage.se eller ringa 070-7367017.

Bli prenumerant i appen Legimus genom att mejla dina uppgifter till taltidningshjalpen@polarprint.se eller ringa 020-311 211.

Dialog med intresseorganisationer

Staden har ett funktionsrättsråd. Rådet är ett organ för ömsesidigt informationsutbyte mellan staden och organisationer för personer med funktionsnedsättning. Därigenom ges personer med funktionsnedsättning möjlighet till medinflytande och insyn i kommunens verksamhet.

Rådet är knutet till kommunstyrelsen och politiker, representanter för organisationer för personer med funktionsnedsättningar och förvaltningsrepresentanter deltar.

Funktionsrättsrådets uppdrag (instruktion) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samverkan med organisationer

Sundbybergs stad och organisationer för personer med funktionsnedsättning har ett handslag för att utveckla en mer tillgänglig stad 2021-2024. Under denna period ska staden och organisationerna samarbeta och samverka i alla frågor där så är möjligt för att Sundbybergs stad blir en förebild, föregångare och kulturförändrare.

Läs överenskommelsen (handslaget) Pdf, 198.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 22 juni 2023