Regnbåge och cykel

Ett mer tillgängligt Sundbyberg

Att arbeta för tillgänglighet är att arbeta för att alla människor ska ha samma möjligheter att delta i samhället. Arbetet kännetecknas av att även om åtgärderna är nödvändiga för några, så gynnar de alla. Såväl lokaler och offentliga miljöer som information ska i Sundbyberg vara tillgängliga och gå att använda fullt ut av alla, oavsett funktionsnedsättning eller inte.

Aktuellt

Staden har skaffat en tillgänglighetsguide

Sundbybergs stad har anslutit sig till tillgänglighetsdatabasen, TD. TD är en webbaserad tjänst som tillhandahålls av Västra Götalandsregionen. I den kan du hitta utförlig information och bilder om hur du tar dig in i en viss anläggning och vilka hjälpmedel som finns där.

Länkar till inventerade lokaler finns på varje lokals egen sida, och hela tjänsten hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Organisation

Kommunalt råd för funktionshindersfrågor (KRF)

Staden har ett råd för funktionshindersfrågor. Det är knutet till kommunstyrelsen och i detta råd sitter politiker, representanter för samtliga förvaltningar samt representanter för organisationer för personer med funktionsnedsättningar. Rådet är ett organ för ömsesidigt informationsutbyte mellan dessa organisationer och staden, och ska därigenom ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till medinflytande och insyn i kommunens verksamhet. Rådet sammanträder sex gånger per år.

KRF har utsett en arbetsgrupp som särskilt ska bevaka den fysiska tillgängligheten i staden. I den medverkar några av organisationerna och berörda funktioner bland stadens anställda.

Samverkan med organisationer

Sundbybergs stad och organisationer för personer med funktionsnedsättning undertecknade den 12 december 2012 ett handslag för att utveckla en mer tillgänglig stad 2013-2016. Under denna period ska staden och organisationerna samarbeta och samverka i alla frågor där så är möjligt för att Sundbybergs stad blir en förebild, föregångare och kulturförändrare.

Tillgänglig service

Lässvårigheter? Biblioteket hjälper till!

På Sundbybergs stads bibliotek kan du bland annat låna talböcker i DAISY-format eller gå med i en läsecirkel anpassad för talbokslåntagare.

Tillgängliga motionsspår

I Igelbäckens naturreservat finns Tillgänglighetsslingan, en 1 km lång gångväg anpassad för personer som har svårt att ta sig fram i ojämn mark i kuperad terräng.

Senast uppdaterad 11 september 2018