Regnbåge och cykel

Ett mer tillgängligt Sundbyberg

Att arbeta för tillgänglighet är att arbeta för att alla människor ska ha samma möjligheter att delta i samhället. Arbetet kännetecknas av att även om åtgärderna är nödvändiga för några, så gynnar de alla.

Såväl lokaler och offentliga miljöer som information ska i Sundbyberg vara tillgängliga och gå att använda fullt ut av alla, oavsett funktionsförmåga.

Är stadens lokaler tillgängliga för mig?

Sundbybergs stad är ansluten till tillgänglighetsdatabasen, TD. TD är en webbaserad tillgänglighetsguide där du kan hitta utförlig information om olika verksamhetslokaler i staden. Där finns också bilder och information om vilka hjälpmedel som finns i lokalerna.

Länkar till inventerade lokaler finns på varje lokals egen sida här på sundbyberg.se.

Öppna tillgänglighetsdatabasen Länk till annan webbplats.

Tillgängliga motionsspår

I Igelbäckens naturreservat finns Tillgänglighetsslingan, en 1 kilometer lång gångväg anpassad för personer som har svårt att ta sig fram i ojämn mark i kuperad terräng.

Karta över Tillgänglighetsslingan Pdf, 255.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Lässvårigheter? Biblioteket hjälper till!

På Sundbybergs stads bibliotek kan du bland annat låna talböcker i DAISY-format eller gå med i en läsecirkel anpassad för talbokslåntagare.

Läs mer om talböcker hos Sundbybergs bibliotek Länk till annan webbplats.

Taltidningen Trumpeten

Du som är synskadad och bor i Sundbyberg eller Solna kan prenumerera gratis på taltidningen Trumpeten som kommer på Daisy-skiva och i appen Legimus varje vecka.

Den innehåller bland annat nyheter ur lokaltidningarna i Sundbyberg och Solna, nyheter från webben om politiska beslut och andra kommunala händelser och evenemang, meddelanden från Synskadades förening och en lista på bibliotekets nya talböcker.

Vill du prenumerera på Trumpeten via Daisy-skiva, kontakta Erik Björnfot på Iris Media som producerar tidningen: 070-292 00 51 eller erik.bjornfot@irismedia.se

Om du har appen Legimus och vill prenumerera på Trumpeten där, kontakta Taltidningshjälpen så lägger de till dig som prenumerant: 020-311 211 eller taltidningshjalpen@polarprint.se

Vad är en Daisy-spelare och hur får man en sådan? Länk till annan webbplats.

Vad är appen Legimus och hur kan jag få den? Länk till annan webbplats.

Dialog med intresseorganisationer

Staden har ett funktionsrättsråd. Rådet är ett organ för ömsesidigt informationsutbyte mellan staden och organisationer för personer med funktionsnedsättning. Därigenom ges personer med funktionsnedsättning möjlighet till medinflytande och insyn i kommunens verksamhet.

Rådet är knutet till kommunstyrelsen och politiker, representanter för organisationer för personer med funktionsnedsättningar och förvaltningsrepresentanter deltar.

Funktionsrättsrådets uppdrag (instruktion) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samverkan med organisationer

Sundbybergs stad och organisationer för personer med funktionsnedsättning har ett handslag för att utveckla en mer tillgänglig stad 2021-2024. Under denna period ska staden och organisationerna samarbeta och samverka i alla frågor där så är möjligt för att Sundbybergs stad blir en förebild, föregångare och kulturförändrare.

Läs överenskommelsen (handslaget) Pdf, 198.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 12 december 2022