Näin työskentelemme: Suomen kielen hallintoalue

Sundbyberg kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Se merkitsee muun muassa, että kaupungin on tarjottava tiettyjä palveluja suomeksi.

Ruotsi on aina ollut monikielinen ja monikulttuurinen maa. Maassa on asunut ruotsinsuomalaisia erittäin pitkään, ja ruotsinsuomalaisten kieli ja kulttuuri ovat osa Ruotsin yhteiskuntaa ja yhteistä kulttuuriperintöämme. Ruotsinsuomalaiset ovat yksi Ruotsin vähemmistöistä. Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä tuli voimaan 1. tammikuuta 2010. Sen tarkoituksena on suojata vähemmistöjä ja vahvistaa näiden oikeuksia. Lain mukaan vähemmistöillä on oikeus tiedotukseen, kielen ja kulttuurin suojeluun, osallisuuteen ja vaikutusvaltaan. Koska Sundbyberg kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, on suomenkielisillä vahva suoja ja erityisiä oikeuksia.

Yhteydenpito

Asukkailla on halutessaan oikeus käyttää suomen kieltä yhteyksissään kaupunkiin. Kaupungin on voitava antaa suullinen suomenkielinen vastaus henkilölle, joka sitä haluaa, ja toimitettava pyynnöstä kirjallinen käännös päätöksestä, joka koskee yksityistä kuntalaista.

Vaikutusvalta

Jotta Sundbybergissä voitaisiin käydä keskustelua asioista, jotka liittyvät toiminnan kehitykseen suomen kielen hallintoalueen puitteissa, kunnassa on yhteistyöryhmä, johon kuuluu kaupungin ja eri järjestöjen edustajia.

Suomenkielinen toiminta

Kaupungin on toimittava aktiivisesti, jotta eri toimialoilla olisi käytettävissä suomenkielistä henkilökuntaa. Kunnan on pyrittävä tarjoamaan halukkaille vanhustenhuoltoa ja esikoulutoimintaa joko kokonaan tai osittain suomeksi.

Milotin esikoulu

Milotin esikoulussa Ursvikin kaupunginosassa Sundbybergissä on osasto, joissa on suomenkielistä esikoulutoimintaa. Esikoulun kaksikieliset pedagogit auttavat lapsia kehittämään suomen ja ruotsin taitoaan rinnatusten sekä säilyttämään suomalainen kulttuuriperintönsä.

Bällstahofin vanhustentalo

Bällstahofin vanhustentalossa, jossa on yhteensä seitsemän osastoa, on suomenkielisille dementikoille oma osasto, johon kuuluu seitsemän huoneistoa ja sauna.

Träffpunkten Allén ja Suomitupa

Träffpunkten Allén on yli 65-vuotiaille tarkoitettu kohtauspaikka, jossa järjestetään toimintaa, joka antaa virikkeitä niin ruumiille kuin sielullekin. Sisuseniorit -yhdistys tekee yhteistyötä kohtauspaikan kanssa ja järjestää suomenkielisille senioreille perjantai-iltapäivisin yhteisiä tapaamisia Suomituvalla.

Kulttuuri

Kulttuuri, kuten kirjallisuus ja elokuvat, on tärkeää niin kielitaidon kuin identiteetinkin säilyttämisen kannalta. Sundbybergin kirjastosta voi lainata suomenkielistä kirjallisuutta ja siellä järjestetään myös suomenkielisiä elokuvaesityksiä.

Senast uppdaterad 29 toukokuuta 2020