E-tjänster Barnomsorg och utbildning

Här kan du bland annat ansöka om förskoleplats för ditt barn, säga upp en förskoleplats eller besvara ett platserbjudande. Varje höst kan du även göra val till förskoleklass och årskurs 7.

Placering till förskoleplatser i januari 2019

Nu pågår placeringen till förskoleplatserna med inskolning i januari. Mellan den 15 oktober och 15 december skickas placeringserbjudanden ut. Ifall du ännu inte har fått ett erbjudande om plats, avvakta tills perioden löper ut.

  • Har du fått ett erbjudande om plats som inte är ditt förstahandsval är platserna på förstahandsvalet tillsatta.
  • Har du fått ett erbjudande om plats som inte finns med bland de sökta alternativen har du rätt att stå kvar till samtliga sökta alternativ.
  • Om du tackar nej till erbjudande om plats på ett av de sökta alternativen har du rätt att stå kvar till högre rangordnade alternativ.
  • Om du önskar ändra startdatum för inskolningen skickar du in en ny ansökan. Detta påverkar inte ditt första anmälningsdatum.

Mer information om våra köregler hittar du här.

Gå till e-tjänst för skola och barnomsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Via vår e-tjänst för barnomsorg kan du:

  • Ansöka om förskoleplats
  • Säga upp förskoleplats
  • Besvara platserbjudande (viktigt att svara antingen ja eller nej på erbjudande)
  • Lämna inkomstuppgift
  • Lämna in schema för barnomsorg
  • Ändra kontaktuppgifter

E-tjänsterna för barnomsorg är stängd för uppdatering första tisdagen varje månad under eftermiddagen. För frågor kontakta förskolenämnden:

E-post: forskolenamnden@sundbyberg.se
Stadens växel: 08- 706 80 00

Skolwebben

Logga in vårdnadshavare med e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 17 oktober 2018