Beställa ritningar

I Sundbybergs stadshus finns ett stort arkiv med bygglovsritningar. Ritningarna kan användas som grund när du ska göra nya ritningar vid till exempel en tillbyggnad.

Det här finns i bygglovsarkivet

  • Planritningar (som visar planlösningen i en byggnad)
  • Fasadritningar (som visar hur byggnaden ser ut utifrån)
  • Tomtkartor (som visar var byggnaden är placerad på tomten)
  • Till vissa fastigheter finns även tekniska ritningar över exempelvis konstruktion eller VVS

Sökning efter ritningar görs med hjälp av fastighetsbeteckning eller gatuadress.

Beställning och priser

Beställ ritningskopior via e-post . Du kan antingen hämta kopiorna i stadshusets reception eller få dem hemskickade. Det går också bra att göra ett personligt besök till stadshuset under våra besökstider.

Priser för framställning av ritningskopior

Originalritning, format

Pris för kopia på papper

Pris för digital kopia

A4

20 kronor/styck

20 kronor/ritning

A3

30 kronor/styck

20 kronor/ritning

A2

50 kronor/styck

20 kronor/ritning

A1

70 kronor/styck

20 kronor/ritning

A0

90 kronor/styck

20 kronor/ritning

 

För framkallning av ritningar från mikrokort tas självkostnadspris ut från anlitad kopieringsfirma.

Senast uppdaterad 24 maj 2019