Beställa ritningar

I Sundbybergs stadshus finns ett stort arkiv med bygglovsritningar. Ritningarna kan användas som grund när du ska göra nya ritningar vid till exempel en tillbyggnad.

Det här finns i bygglovsarkivet

  • Planritningar (som visar planlösningen i en byggnad)
  • Fasadritningar (som visar hur byggnaden ser ut utifrån)
  • Tomtkartor (som visar var byggnaden är placerad på tomten)
  • Till vissa fastigheter finns även tekniska ritningar över exempelvis konstruktion eller VVS

Beställning och priser

Beställ ritningar via servicecenter@sundbyberg.se. Uppge fastighetsbeteckning eller gatuadress. Ritningar som finns digitalt skickas till dig via e-post och kostnad tas ut enligt gällande prislista.

Om du vill ha ritningar som inte finns digitalt, erbjuds du en tid då du kan komma till stadshuset och titta på dem. Vill du beställa ritningarna kan du antingen hämta kopiorna i stadshusets reception eller få dem hemskickade. Kostnad tas ut enligt gällande prislista.

Avgifter för kopior på ritningar

Originalritning, format

Pris för kopia på papper

Pris för digital kopia

A4

20 kronor/styck

20 kronor/ritning

A3

30 kronor/styck

20 kronor/ritning

A2

50 kronor/styck

20 kronor/ritning

A1

70 kronor/styck

20 kronor/ritning

A0

90 kronor/styck

20 kronor/ritning


För framkallning av ritningar från mikrokort tas självkostnadspris ut från anlitad kopieringsfirma.

Senast uppdaterad 30 september 2020