Bygg- och vägarbeten

Större bygg- och vägarbeten har egna informationssidor under Pågående byggarbeten. Mindre arbeten informerar vi om i kortare notiser. Vissa arbeten ansvarar staden för, medan andra drivs av byggherrar. Vår ambition är att ge dig aktuell information om alla byggnationer, oavsett huvudman.

Här hittar du alla byggarbeten i staden.

På gång

Radonmätning

Radon är en radioaktiv gas som är lukt- och färglös. Du kan söka bidrag för radonsanering i småhus. Läs hur du beställer radonmätning här.

Sundbyberg i Minecraft

Tio ungdomar jobbade på sommarlovet med att skapa Sundbyberg i Minecraft. Nu kan du se resultatet!