Allmän information om barnomsorg

Du som bor i Sundbyberg och har barn som är folkbokförda här kan ansöka om barnomsorg i förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Du som köpt eller hyrt bostad i kommunen och ska flytta hit kan också göra en ansökan.

Ansökan

Barnen är välkomna till förskolan när de fyllt ett år, om föräldrarna arbetar, söker arbete eller studerar. Ansökan bör göras så snart du vet när du vill ha barnomsorg, dock tidigast tre månader efter barnets födsel.

Folkbokförd i Sundbyberg

Ansök i första hand via e-tjänsten eller ansökningsblankett. I andra hand kan du ringa barnomsorgssamordnaren. Du kan ansöka om både kommunal och fristående förskola via e-tjänsten, med undantag för Vittra, Solgläntan och Älvkvarnsskolan.

Via vår e-tjänst kan du:

  • Ansöka om förskoleplats
  • Säga upp förskoleplats
  • Besvara platserbjudande (viktigt att svara antingen ja eller nej på erbjudande)
  • Lämna inkomstuppgift
  • Lämna in schema för barnomsorg
  • Ändra kontaktuppgifter

Du som flyttar hit

Du som köpt eller hyrt bostad i kommunen med avsikt att flytta hit kan också göra en ansökan. Du ansöker då via ansökningsblankett och bifogar ditt köpes- eller hyreskontrakt.

Barn utan komplett personnummer

Om ditt barn ännu inte fått sina fyra sista siffror trots att det är äldre än tre månader gammalt eller har skyddad identitet så får du kontakta handläggare på kommunen.

Ansökningsregler

  • De som inte får sitt förstahandsval har rätt att stå kvar i kön, med samma kötid till de alternativ som man hellre önskat än den accepterade platsen.
  • Barn- och utbildningsförvaltningen kan bevilja ansökan för barn som inte är folkbokförda i Sundbybergs stad om särskilda skäl finns och detta inte påverkar rätten till barnomsorg för barn folkbokförda i kommunen.
  • Vårdnadshavaren får göra fem val i ansökan. Det är inte garanterat att barnet får plats på något av dessa val. När barnets behovsdatum infaller har kommunen skyldighet att erbjuda en förskoleplats inom kommunen förutsatt att vårdnadshavaren har valt minst ett kommunalt alternativ. Om vårdnadshavaren väljer att tacka nej till den platsen kan det dröja mer än tre till fyra månader innan barnet erbjuds ny plats.
  • Vårdnadshavaren får ändra sina val obegränsat antal gånger utan att kötiden påverkas. I ansökan anges från vilket datum barnomsorg önskas (behovsdatum). Vårdnadshavare kan flytta fram behovsdatum obehindrat. Vid ändrat behovsdatum flyttas behovsdatum fram på samtliga sökta förskolor/familjedaghem.

Uppsägning av barnomsorgsplats

Uppsägningstiden är två månader och görs via e-tjänst eller på blankett, du hittar båda under relaterat innehåll.

Om du flyttar till en annan kommun kan du fortsätta att utnyttja din plats i Sundbybergs barnomsorg i längst två månader från flyttdagen.

Om du inte använder din plats

Om en plats accepterats, men av någon anledning inte kommer att utnyttjas, gäller ingen uppsägningstid om detta meddelas före angivet datum för placeringen. Meddelas det att platsen inte kommer att utnyttjas efter angivet datum gäller två månaders uppsägningstid.

Byta förskola

Vid omplacering/byte till annan förskoleverksamhet, kommunal eller fristående, ska ingen uppsägning göras om omplacering sker inom tre månader. Om en plats sägs upp och återplacering önskas inom tre månader räknas placeringen som om den fortgått hela perioden och avgift debiteras retroaktivt för dessa månader.

Från förskola till förskoleklass

Vid övergång från förskoleverksamhet till förskoleklass avslutas förskoleplatsen den 31 juli. Vill du göra ett uppehåll i placeringen mellan förskola och skolbarnsomsorg/fritidshem ska förskoleplatsen sägas upp enligt beskrivning ovan.

Behöver ni skolbarnsomsorg/fritidshem ska särskild anmälan göras.

Heldygnsomsorg

Regler för heldygnsomsorg ​finns på på sidan Heldygnsomsorg.

Senast uppdaterad 25 oktober 2018