Sundbybergs stad  • 2018-07-10
    Eldningsförbud råder!
    Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud gäller från 10 juli 2018, klockan 13.00 tills vidare. Förbudet gäller i hela Stockholms län med hänsyn till den stora brandrisken i skog och mark.