Missbruk och beroende

Har du frågor kring missbruk eller beroende, eller är orolig för någon annan vuxen i din närhet, kan du ringa till socialtjänstens mottagning.

Socialtjänsten

Socialtjänsten kan hjälpa dig att hitta rätt stöd för just dina problem, oavsett hur omfattande dina alkohol- eller drogproblem är. Ibland kan det vara tillräckligt med några stödsamtal för att få en förändring till stånd, medan det andra gånger kan behövas mer omfattande stöd eller behandling.

Socialtjänsten kan ge dig stöd genom

  • Vägledande och motiverande samtal
  • Vård och behandling

Kontakta mottagningen för att få veta mer.

Solna-Sundbybergs beroendemottagning

Du kan även vända dig direkt till landstingets beroendemottagning för att få rådgivning och stöd om du har problem med alkohol, droger eller läkemedel. Du kan bland annat få stöd för att förändra din livsstil, medicinsk eller psykiatrisk bedömning och avgiftning. Även anhöriga kan få stöd och hjälp.

Öppenvård vuxen

Öppenvård vuxen erbjuder stöd och behandling till dig som är över 20 år och har ett missbruk eller beroende av alkohol, droger eller spel om pengar. Du kan få upp till fem vägledande, motiverande och stödjande samtal utan utredning. Skulle du vilja eller behöva mer stöd får du hjälp att ansöka om detta hos en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder ditt fortsatta behov.

Det stöd som erbjuds vid biståndsbedömning är behandling i grupp enligt 12-stegsmodellen, individuell behandling enligt CRA-modellen (Community Reinforcement Approach), Återfallsprevention, motiverande och stödjande samtal samt psykosocialt stöd.

Frälsningsarmén och Centrumkyrkan

Hos Frälsningsarmén och Centrumkyrkan har du möjlighet att få träffa någon att prata med, få en kopp kaffe eller en tallrik soppa.

Senast uppdaterad 3 maj 2024