MiniMaria, stöd vid missbruk

Är du orolig att du dricker för mycket alkohol eller använder droger? Eller är andra oroliga för dig? Då kan du vända dig till MiniMaria Solna Sundbyberg för att få stöd.

MiniMaria Solna och Sundbyberg är en mottagning för dig i åldern 13-20 år, som har ett drogmissbruk eller som är i riskzon för missbruk. MiniMaria är ett samarbete mellan Sundbyberg, Solna och landstinget.

Öppen mottagning

Vi har öppen mottagning på måndagar 13-15 då du kan komma utan att boka tid.

Så arbetar vi

På MiniMaria arbetar vi tillsammans med dig och din familj med att motivera dig att ändra livsstil, att utveckla nya sätt att lösa problem och kommunicera. Vi ger också råd och stöd till föräldrar.

Vi kan erbjuda upp till fem rådgivande samtal. Om det finns ytterligare behov samarbetar vi med socialtjänsten.

MiniMaria Solna Sundbyberg arbetar också på uppdrag direkt från socialtjänsten med:

  • Missbruksbedömning och familjesamtal
  • Samtalsprogram och återfallsprevention
  • Handledning och lämplig arbetsplats om en ungdom döms till ungdomstjänst

Vad är att dricka för mycket?

Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är man känsligare för skador och sjukdomar som alkohol kan ge och ska inte dricka alls. Eftersom det kan vara stor skillnad mellan hur olika personer påverkas av alkohol, kan man aldrig jämföra sitt eget drickande med andras. Det viktigaste är inte exakt hur mycket man dricker, utan att man är uppmärksam på andra saker som kan vara tecken på att man har eller håller på att få problem med alkohol.

Missbruk eller beroende?

Missbruk och beroende behöver inte bara gälla alkohol eller droger det kan även vara matmissbruk, sexberoende, spelmissbruk och självspäkning eller anorexia nervosa till exempel. Missbruk är när man upprepade gånger ställer till det för sig på grund av en drog eller ett beteende. Ett exempel är att utsätta sig själv och andra för fara som att köra rattfull, komma för sent till skolan på grund av bakfylla eller förstöra en relation för att alkoholen kommer i första hand. Beroende innebär att hjärnan påverkas så mycket av drogen att den förändras på ett avgörande sätt. Enbart den egna viljan räcker inte för att styra intaget.

Senast uppdaterad 3 augusti 2020