Lämna kriminalitet

Vill du lämna en kriminell miljö eller gruppering och är i behov av samhällets stöd och skydd för att kunna fullfölja?

Hjälp att lämna

Behöver du hjälp för att lämna en kriminell miljö eller gruppering kan du kontakta socialtjänstens mottagning 08-706 88 00 under kontorstid eller socialjouren 010-444 05 00 vid akuta ärenden efter kontorstid. Tillsammans med dig undersöker vi din situation och dina behov.

Du kan vända dig till mottagningen för:

  • frågor
  • allmänna råd
  • ansökan om insatser

För dig som inte fyllt 20 år

Om du är under 20 år och har problem med kriminalitet kan du vända dig till socialtjänstens mottagning 08-706 88 00 under kontorstid eller socialjouren 010-444 05 00 vid akuta ärenden efter kontorstid.

Du som är orolig för en ung person

Även du som är orolig för en ung person du känner som har sådana problem kan vända dig till mottagningen. Du kan också göra en orosanmälan.

Läs mer om orosanmälan på Orosanmälan – Oro för barn och unga

Stödprogram för att lämna kriminalitet

Staden erbjuder stöd genom kriminalitetsprogrammet ”kriminalitet som livsstil”. Programmet är en manualbaserad metod som bygger på kriminologiska, psykologiska och sociologiska teorier. Behandlingen går ut på att den enskilde klienten ges möjlighet att utmana sina kriminella tankemönster, de bakomliggande drivkrafterna samt medvetandegörs om det egna ansvaret för tankar, känslor och handlingar.

Ett flertal olika upplägg erbjuds inom kriminalitetsprogrammet, vilka riktar sig till olika målgrupper och åldrar. Det finns program framtagna för ungdomar under 18 år samt för vuxna kvinnor och män. Det finns även korta program för unga personer som dömts till ungdomstjänst.

Sekretess och samverkan med andra myndigheter

Vi arbetar under sekretess. Det betyder att vi aldrig får lämna ut några personuppgifter om dig till annan person eller myndighet utan ditt medgivande.

Vi samarbetar med polismyndighetens avhopparsamordnare när det finns behov av det, men aldrig utan ditt medgivande.

Polisens avhopparverksamhet

För att komma i kontakt med polisen avhopparverksamhet ring polisens växel 114 14 och be om att få komma i kontakt med avhopparsamordningen i den polisregion där du bor.

Läs mer på Avhoppare Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 8 januari 2024