MiniMaria – stöd till unga

På MiniMaria kan du få hjälp om du orolig för missbruk eller kriminalitet.

Vad är att dricka för mycket?

Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är man känsligare för skador och sjukdomar som alkohol kan ge och bör inte dricka alls. Eftersom det kan vara stor skillnad mellan hur olika personer påverkas av alkohol, kan man aldrig jämföra sitt eget drickande med andras. Det viktigaste är inte exakt hur mycket man dricker, utan att man är uppmärksam på andra saker som kan vara tecken på att man har eller håller på att få problem med alkohol.

MiniMaria för ungdomar 13–20 år

MiniMaria vänder sig till ungdomar i åldern 13–20 år som har ett missbruk eller som riskerar att hamna i missbruk eller kriminalitet. Vi erbjuder:

  • Missbruksbedömning
  • Familjesamtal
  • Strukturerade samtalsprogram
  • Återfallsprevention

Maria Ungdom​, Maria-akuten och Livsstilsmottagningen

Maria Ungdom hjälper unga och familjer som är oroliga och misstänker att deras unga dricker eller använder droger. På Maria Ungdom finns även Maria-akuten, där berusade och narkotikapåverkade ungdomar kan tas in vid behov. Maria Ungdom har öppet dygnet runt för besök eller telefonrådgivning.

För unga vuxna 18–25 år finns Livsstilsmottagningen som också är en del av Maria Ungdom.

Missbruk eller beroende?

Missbruk är när man upprepade gånger ställer till det för sig på grund av en drog eller ett beteende. Ett exempel är att utsätta sig själv och andra för fara som att köra rattfull, komma för sent till skolan på grund av bakfylla eller förstöra en relation för att alkoholen kommer i första hand. Beroende innebär att hjärnan påverkas så mycket av drogen att den förändras på ett avgörande sätt. Enbart den egna viljan räcker inte för att styra intaget

Olika typer av missbruk och beroenden

Missbruk och beroenden kan även gälla matmissbruk, sexberoende, spelmissbruk och självspäkning eller anorexia nervosa till exempel. Elevhälsan på din skola eller MiniMarias beroendemottagning kan ge dig stöd att komma ur missbruk eller beroende.

Senast uppdaterad 16 februari 2024