Anhörig

Du som är orolig för att en anhörig dricker för mycket alkohol eller använder droger, kan vända dig till socialtjänsten för att få råd.

Ibland kan det vara svårt att upptäcka att någon har alkohol- eller drogproblem. Många är bra på att dölja det och ljuger både för sig själva och andra.

Öppenvård vuxen erbjuder individuellt stöd i form av CRAFT (Community reinforcement and family training) till dig som är över 18 år och bor i Sundbybergs stad. För detta stöd behövs inget biståndsbeslut.

CRAFT består av ungefär 12 träffar samt uppföljningssamtal. Tillsammans arbetar vi mot fyra mål:

  • Öka ditt välmående
  • Förbättra relationen med din närstående
  • Minska din närståendes beroende/missbruk
  • Motivera din närstående till att själv söka hjälp och stöd

Kontakta Gruppledare öppenvården för vuxna 08-706 84 88 om du vill veta mer.

Senast uppdaterad 21 februari 2024