Bild på vårdpersonal med mappar. Foto: Mostphotos

Undersökningar

Flera undersökningar görs där de som tar del av äldreomsorgen tillfrågas vad de tycker. Dessa undersökningar kompletteras ofta med andra sammanställningar från olika kvalitetsregister och uppgifter om antal anställda, kostnader med mera. Sammantaget kan de hjälpa till att analysera en kommuns äldreomsorg för att bättre kunna planera kvalitetsförbättringar och satsningar.

Socialstyrelsens brukarundersökning - "Vad tycker äldre om äldreomsorgen?"

Från mitten av mars skickas en enkät per post till alla över 65 år med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.
Enkäten skickas till folkbokföringsadressen innehållande frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg.

Med den här undersökningen får vi en bild av vad äldre tycker är bra eller dåligt med sin nuvarande vård och omsorg. Resultaten publiceras i oktober varje år.

Öppna jämförelser

Syftet med öppna jämförelser är främst att ge beslutsfattare, chefer och utvecklare underlag att analysera och följa upp verksamheterna. Det är möjligt att sätta mätbara mål med hjälp av en del indikatorer i öppna jämförelser. Resultaten behöver analyseras med hjälp av olika nyckeltal i den enskilda kommunen för att vara ett verktyg för utveckling i verksamheten.  

Senast uppdaterad 22 maj 2018