Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre. Klagomål, beröm eller förslag ger oss värdefull information och hjälper oss att förbättra våra verksamheter. Vi vill därför veta vad du tycker.

Lämna dina synpunkter digitalt

Du kan lämna dina synpunkter digitalt via formuläret på sidan Synpunkter

Inlämnade synpunkter är allmän handling

Din synpunkt blir allmän handling. Alla inkomna synpunkter registreras och följs upp. Även dina personuppgifter registreras i vårt datasystem och blir liksom synpunkten en allmän handling. Alla har rätt att ta del av en allmän handling om den inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas.

Det går bra att vara anonym, men då kan vi inte kontakta dig och berätta hur vi har hanterat din synpunkt.

Lämna synpunkter skriftligt eller på telefon

Broschyren Dina synpunkter (se under Relaterat innehåll) kan du skriva ut och lämna i kommunens reception alternativt skicka in till oss på:

Sundbybergs stad
Östra Madenvägen 4
172 92 SUNDBYBERG.

Du kan också ringa på 08-706 80 00.

Senast uppdaterad 13 maj 2024