Kvalitet i äldreomsorgen

Äldreomsorgen i Sundbybergs stad arbetar systematiskt med kvalitet genom sitt ledningssystem vilket är certifierat i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Det görs även kontinuerligt olika typer av uppföljningar utifrån kvalitetskrav eller utifrån avtal.

Äldrenämnden är ytterst ansvarig för äldreomsorgen. Äldreomsorgens ledningsgrupp ansvarar för att systematiskt utvärdera och utveckla kvalitetsarbetet i äldreomsorgen. Enheten för utveckling och uppföljning har ett särskilt ansvar att följa upp verksamhet som bedrivs av privata företag som kommunen har ett avtal med och även ett ansvar att driva kvalitets- och utvecklingsfrågor i hela äldreomsorgen.

På de här sidorna kan du läsa mer om äldreomsorgens kvalitetscertifiering, kundundersökningar och kvalitetsstatistik, värdegrundsarbete och äldreomsorgens värdighetsgarantier, uppföljningar och olika utvecklingsprojekt.

Kontakta gärna chef för enheten utveckling och uppföljning om du vill veta mer om äldreomsorgens kvalitetsarbete!

Senast uppdaterad 12 december 2022