Kvalitet i äldreomsorgen

Äldreomsorgen i Sundbybergs stad arbetar systematiskt med kvalitet genom sitt ledningssystem vilket är certifierat i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Det görs även kontinuerligt olika typer av uppföljningar utifrån kvalitetskrav eller utifrån avtal.

Äldrenämnden är ytterst ansvarig för äldreomsorgen. Äldreomsorgens ledningsgrupp ansvarar för att systematiskt utvärdera och utveckla kvalitetsarbetet i äldreomsorgen. Stab för äldrenämnden och medicinsk ledning har ett särskilt ansvar att följa upp verksamhet som bedrivs av privata företag som kommunen har ett avtal med och även ett ansvar att driva kvalitets- och utvecklingsfrågor i hela äldreomsorgen.

På de här sidorna kan du läsa mer om äldreomsorgens kvalitetscertifiering, kundundersökningar och kvalitetsstatistik, värdegrundsarbete och äldreomsorgens värdighetsgarantier, uppföljningar och olika utvecklingsprojekt.

Kontakta gärna utvecklingsledare inom stab äldrenämnden om du vill veta mer om äldreomsorgens kvalitetsarbete!

Senast uppdaterad 8 november 2023