Utökad lovplikt i Duvbo 

I Duvbo gäller särskilda regler för att ändra husens utseende och för att fälla träd. Området har ett kulturhistoriskt värde och är därför klassat som riksintresse av Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet utsåg Duvbo till riksintresse 1987 med hänsyn till områdets kulturhistoriska värde. För att säkerställa områdets kulturhistoriska värden har en särskild bevarandeplan antagits för området.

Planen innebär bland annat att så kallad utökad lovplikt gäller för Duvbo. I klartext innebär det att man inte får förändra byggnaders utseende alls utan att söka bygglov, dessutom krävs marklov för fällning av träd med större stamdiameter än 20 cm. Den utökade lovplikten är kostnadsfri.

Mer information om Duvbo hittar du under Relaterat innehåll.

Senast uppdaterad 25 januari 2018