Familjerådgivning, skilsmässa, separation

Om du och din partner har problem i er relation kan ni få stödsamtal hos en familjerådgivare. Samtalen syftar till att skapa en positiv förändring i er relation.

Du kan vända dig till familjerådgivningen när du och din partner behöver 

  • Hjälp med att lyssna på varandra eller tala med varandra.
  • Hitta lösningar på problem.
  • Bryta destruktiva mönster och reparera relationen.
  • Separera på ett bra sätt för barnens skull.

Sundbybergs stad erbjuder familjerådgivning genom upphandlade leverantörer. Vilka leverantörer ni kan vända er till ser ni under rubriken Hit kan du vända dig. Hos familjerådgivningen får du och din partner samtala med en erfaren familjerådgivare.

Familjerådgivningen bygger på förtroende, frivillighet och sträng sekretess. Du formulerar själv vad du vill ha hjälp med och kan vara anonym.

Du betalar en besöksavgift på 250 kronor per besökstillfälle.

Hit kan du vända dig

  • Familjerådgivning Söderstöd AB – tidsbokning
    08-702 20 89
    Öppettider: Måndag–fredag 7.00–17.00

Barns reaktion på skilsmässa

Barn kan reagera olika när föräldrar skiljer sig och ibland känna skuld för att föräldrarna inte längre kan bo ihop. Ibland kan det vara svårt för barnet som kanske måste flytta, byta skola eller att behöva bestämma med vem man ska bo och när. Om du känner att ditt barn behöver extra stöd från någon utomstående kan du kontakta skolans elevhälsa där det finns kurator och skolsköterska.

Senast uppdaterad 29 mars 2019