Ansökan till vuxenutbildning

Här finns instruktioner om hur du ansöker till vuxenutbildning samt loggar in för att se din studieplan.

Aktuella förändringar inom kommunal vuxenutbildning

  • Gymnasiearbete ersätts med Komvuxarbete från 1 juli 2021
  • Nya urvalsregler till Vuxenutbildningen rån 1 juli 2021
  • Omvårdnadsutbildningen får nya kurser

Förändringarna rör främst om du läser ett yrkespaket till undersköterska, en stor förändring är att fördjupningskurserna försvinner (inriktningarna) för att säkerställa att alla får samma utbildning.

Vill du söka till vuxenutbildningen? Information för dig som bor i Sundbyberg

Kursstarter och sista ansökningsdagar

Grundläggande vuxenutbildning 2022/23

Sista ansökningsdag

Kursstart

18 september

10 oktober

23 oktober

14 november

18 december

9 januari

----- 2023 -----

----- 2023 -----

22 januari

13 februari

26 februari

20 mars

2 april

24 april

7 maj

29 maj

11 juni

3 juli

16 juli

7 augusti

20 augusti

11 september

24 september

16 oktober

29 oktober

20 november


Gymnasial vuxenutbildning 2022/23

Sista ansökningsdag

Kursstart

18 september

14 november

13 november

9 januari

18 december

13 februari

----- 2023 -----

----- 2023 -----

22 januari

20 mars

26 februari

24 april

2 april

29 maj

7 maj

3 juli

11 juni

7 augusti

16 juli

11 september

20 augusti

16 oktober

24 september

20 november


Kurser med start 2023

Kurser med start 2023 blir synliga och sökbara i systemet från och med 10 oktober, 2022.

Behöver du hjälp med ansökan?

Vi hjälper dig med ansökan i skolans lärcentrum på Lötsjövägen 10–12.

Tisdag kl. 9:00–12:00
Onsdag kl. 10.00–11:30
Torsdag kl. 9:00–12:00

För övriga frågor eller studie- och yrkesvägledning, se Kontakt och öppettider.

Hur du ansöker till Sundbybergs vuxenutbildning

Film som visar hur du ansöker till Sundbybergs vuxenutbildning

Så här ansöker du

Här ser du hur det går till att ansöka till kurser.

1. Logga in

För att kunna göra en ansökan behöver du ett mobilt bank-id. Klicka på länken för att komma till inloggningen.

Logga in till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkbokförd i annan kommun

Om du är folkbokförd i annan kommun än Sundbyberg, skriver du ut din ansökan och lämnar till din hemkommun för ett godkännande. Sen lämnar du din ansökan till oss på Sundbybergs vuxenutbildning.

2. Välj kurser

Läs om de kurser eller yrkesutbildningar som du vill söka. Välj de kurser du vill läsa genom att klicka på "Välj". Du får som mest läsa 300 poäng under 10 veckor.

Vilka är dina möjligheter att komma in på sökta kurser?

  • Obegränsad antagning till utbildning på grundskolenivå.
    (Om du saknar kunskaper som normalt uppnås i grundskolan har du rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå.)
  • Begränsad antagning till gymnasial utbildning ( läs mer under ”antagningsbesked”)

3. Komplettera med betyg

För att vi ska kunna behandla din ansökan måste du komplettera med dina betyg från grundskola, gymnasium eller tidigare utbildning via komvux. Enklast är om du skannar in dina betyg och bifogar dem i din webbansökan. Du kan också skicka eller lämna kopior till:

Sundbybergs stad
Sundbybergs vuxenutbildning
172 92 Sundbyberg

Du kan också mejla till vuxenutbildningen@sundbyberg.se

Om du inte laddar upp dina betyg direkt vid ansökan behöver du komplettera i efterhand. Det ska du göra senast en vecka efter sista ansökningsdatum till kursen. Du kan ladda upp betygen direkt i ansökningssystemet eller skicka dem enligt ovan.

Antagning

Du kan följa din ansökan i ansökningssystemet under ”Mina kurser”. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl med en beskrivning av hur du gör.

När du blivit antagen till de kurser du sökt får du en kallelse på mejl (från den skola som du sökt till) senast två veckor innan kursen startar. Om vi inte kan erbjuda plats på kursen till alla som sökt, prioriteras den som har kortast tidigare utbildning.

Är det säkert att jag får en plats?

På gymnasial nivå finns det ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än det finns ekonomiska resurser för görs ett urval i enlighet med Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. De med kort tidigare utbildning har företräde framför de med längre utbildning.

Något urval görs inte i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § skollagen (2010:800). Förordning (2016:1185). Det vill säga behörighetsgivande kurser eller kurser som omfattas av särskild behörighetskravet för högre studier på universitet eller yrkeshögskola.

Överklaga beslut

Beslut om antagning kan inte överklagas. Enligt 20 kap. 23 § och 28 kap 18§ andra stycket skollagen.

Däremot kan eleven överklaga beslutet om mottagande och på vilka grunder detta har skett. För att överklaga skickar du din överklagan till vuxenutbildningen@sundbyberg.se Källor: 20 kapitlet 22 § och 28 kapitlet 12 § första stycket punkten 9 skollagen samt Skolväsendets överklagandenämnd 2017, dnr. 2017:20.

Ofullständig ansökan

Om din ansökan inte är komplett kommer den inte att kunna behandlas. Det påverkar dina möjligheter att komma in på de kurser du sökt. Därför är det viktigt att du bifogar dina betyg. Du kan ladda upp dem digitalt direkt i ansökningssystemet, mejla vuxenutbildningen@sundbyberg.se eller skicka kopior med brev till:

Sundbybergs stad
Sundbybergs vuxenutbildning
172 92 Sundbyberg

 

Ansökan till annan kommun

Du kan också söka utbildningar som finns i en annan kommun än Sundbyberg. Då ska du lämna din ansökan till Sundbybergs vuxenutbildning i god tid före sista ansökningsdag, tillsammans med kopior av dina betyg.

Sundbybergs stad
Sundbybergs vuxenutbildning
172 92 Sundbyberg

Du behöver motivera varför du söker just den utbildningen. Det räcker inte med att kursen inte finns i hemkommunen.

Om du sökt till en annan kommun och fått nej kan du göra en ny ytterligare ansökan via vår hemsida https://www.sundbyberg.se/forskola-utbildning/vuxenutbildning/ansokan-till-vuxenutbildning.html Länk till annan webbplats.

Vi kommer att behandla alla ansökningar utifrån ovan prioriteringsordning.

Senast uppdaterad 16 augusti 2022