Ansökan till vuxenutbildning

Här finns instruktioner om hur du ansöker till vuxenutbildning samt loggar in för att se din studieplan.

Ansökningstider för kurser

OBS! Vid problem med ansökan rekommenderar vi att använda webbläsare Google Chrome eller Microsoft Edge.

SFI (svenska för invandrare)

Du kan söka till SFI när som helst under året.

Grundläggande vuxenutbildning

Sista ansökningsdag

Kursstart

13 december 2020

4 januari 2021

17 januari 2021

8 februari 2021

21 februari 2021

15 mars 2021

28 mars 2021

19 april 2021

2 maj 2021

24 maj 2021

6 juni 2021

28 juni 2021

11 juli 2021

2 augusti 2021

15 augusti 2021

6 september 2021

19 september 2021

11 oktober 2021

24 oktober 2021

15 november 2021


Gymnasial vuxenutbildning 

Sista ansökningsdag

Kursstart

20 september 2020

16 november 2020

8 november 2020

4 januari 2021

13 december 2020

8 februari 2021

17 januari 2021

15 mars 2021

21 februari 2021

19 april 2021

28 mars 2021

24 maj 2021

2 maj 2021

28 juni 2021

6 juni 2021

2 augusti 2021

11 juli 2021

6 september 2021

15 augusti 2021

11 oktober 2021

19 september 2021

15 november 2021


Så här ansöker du

Här ser du hur det går till att ansöka till kurser.

1. Logga in

För att kunna göra en ansökan behöver du ett mobilt bank-id. Klicka på länken för att komma till inloggningen.

Logga in till ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkbokförd i annan kommun

Om du är folkbokförd i annan kommun än Sundbyberg, skriver du ut din ansökan och lämnar till din hemkommun för ett godkännande. Sen lämnar du din ansökan till oss på Sundbybergs vuxenutbildning.

2. Välj kurser

Läs om de kurser eller yrkesutbildningar som du vill söka. Välj de kurser du vill läsa genom att klicka på "Välj". Du får som mest läsa 300 poäng under 10 veckor.

Vilka är dina möjligheter att komma in på sökta kurser?

  • Obegränsad antagning till utbildning på grundskolenivå.
    (Om du saknar kunskaper som normalt uppnås i grundskolan har du rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå.)
  • Begränsad antagning till gymnasial utbildning ( läs mer under ”antagningsbesked”)

3. Komplettera med betyg

För att vi ska kunna behandla din ansökan måste du komplettera med dina betyg från grundskola, gymnasium eller tidigare utbildning via komvux. Enklast är om du skannar in dina betyg och bifogar dem i din webbansökan. Du kan också skicka eller lämna kopior till:

Sundbybergs stad
Sundbybergs vuxenutbildning
172 92 Sundbyberg

Du kan också mejla till vuxenutbildningen@sundbyberg.se

Om du inte laddar upp dina betyg direkt vid ansökan behöver du komplettera i efterhand. Det ska du göra senast en vecka efter sista ansökningsdatum till kursen. Du kan ladda upp betygen direkt i ansökningssystemet eller skicka dem enligt ovan.

Antagning

Du kan följa din ansökan i ansökningssystemet under ”Mina kurser”. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl med en beskrivning av hur du gör.

När du blivit antagen till de kurser du sökt får du en kallelse på mejl (från den skola som du sökt till) senast två veckor innan kursen startar. Om vi inte kan erbjuda plats på kursen till alla som sökt, prioriteras den som har kortast tidigare utbildning.

Är det säkert att jag får en plats?

På gymnasial nivå finns det ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än det finns ekonomiska resurser för görs ett urval i enlighet med Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. De med kort tidigare utbildning har företräde framför de med längre utbildning.

Något urval görs inte i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § skollagen (2010:800). Förordning (2016:1185). Det vill säga behörighetsgivande kurser eller kurser som omfattas av särskild behörighetskravet för högre studier på universitet eller yrkeshögskola.

Överklaga beslut

Beslut om antagning kan inte överklagas. Enligt 20 kap. 23 § och 28 kap 18§ andra stycket skollagen.

Däremot kan eleven överklaga beslutet om mottagande och på vilka grunder detta har skett. För att överklaga skickar du din överklagan till vuxenutbildningen@sundbyberg.se Källor: 20 kapitlet 22 § och 28 kapitlet 12 § första stycket punkten 9 skollagen samt Skolväsendets överklagandenämnd 2017, dnr. 2017:20.

Ofullständig ansökan

Om din ansökan inte är komplett kommer den inte att kunna behandlas. Det påverkar dina möjligheter att komma in på de kurser du sökt. Därför är det viktigt att du bifogar dina betyg. Du kan ladda upp dem digitalt direkt i ansökningssystemet, mejla vuxenutbildningen@sundbyberg.se eller skicka kopior med brev till:

Sundbybergs stad
Sundbybergs vuxenutbildning
172 92 Sundbyberg

Ansökan till annan kommun

Du kan också söka utbildningar som finns i en annan kommun än Sundbyberg. Då ska du lämna din ansökan till Sundbybergs vuxenutbildning i god tid före sista ansökningsdag, tillsammans med kopior av dina betyg.

Du behöver motivera varför du söker just den utbildningen. Det räcker inte med att kursen inte finns i hemkommunen.

Om du sökt till en annan kommun och fått nej kan du göra en ny ytterligare ansökan via vår hemsida https://www.sundbyberg.se/forskola-utbildning/vuxenutbildning/ansokan-till-vuxenutbildning.htmllänk till annan webbplats

Vi kommer att behandla alla ansökningar utifrån ovan prioriteringsordning.

Senast uppdaterad 23 oktober 2020