Integritetspolicy i mobilappen Kulturspåret

Sundbybergs stads app Kulturspåret samlar inte in och sparar ingen personlig information om användaren.

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar personuppgifter . Länk till annan webbplats.

Dataskyddsombud
Om du har frågor kring hur staden behandlar personuppgifter, kontakta stadens dataskyddsombud (DSO):
Frida Sjökvist: dataskyddsombud@sundbyberg.se

Datainspektionen
Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.
Kontaktuppgifter till Datainspektionen finner du nedan:
Datainspektionen
Box 8114
104 20
Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Senast uppdaterad 28 februari 2024