Bassänger

I anläggningen finns det fem bassänger.

Stora bassängen

I stora bassängen finns alltid motionsbanor för allmänheten. Onsdagskvällar är det vuxenkväll från klockan 18.00 och det spelas lugn musik. Under onsdagskvällar finns inga crawlbanor utan endast banor för lugnt motionssim. Alla över 17 år är välkomna.

Tider för crawl och lek är begränsat, se schema nedan. Första helgen varje månad är vår hinderbana i vattnet klockan 11.00-14.00.

Söndag 19 maj stänger stora bassängen klockan 15.30.

Crawlbanor i stora bassängen

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

06.30-07.45*

06.30-08.00

06.30-09.00

06.30-10.00

06.30-08.00

08.30-16.30

08.30-16.30

08.00-10.00

10.30-20.30

10.00-18.00

11.30-20.30

15.00-20.3011.30-20.30Med reservation för ändringar.
*multibassängen

Lek i stora bassängen

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

08.30-20.30

10.30-20.30

06.30-18.00

08.00-16.00

08.00-16.00

11.30-16.30

10.30-14.00

Med reservation för ändringar.


Multibassängen

Måndag 20 maj är multibassängen stängd från klockan 07.45-15.30 pga. simtävling för skolan.

I multibassängen finns det banor för motionssim, träning och lek. Den är 25 meter och kan delas till 16 meters banor och en liten del för lek. Djupet kan variera. Bassängen används främst för undervisning och träning.

Motionssim i multibassängen

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

06.30-07.45

06.30-07.45

06.30-07.45

06.30-07.45

06.30-07.45

08.30-16.30

08.30-16.30

10.45-11.45

14.45-16.00

10.45-11.45

10.45-11.45

10.45-11.4514.45-17.30


14.45-15.30

14.45-18.00

15.15-20.3020.00-20.30Med reservation för ändringar.

Lek i multibassängen

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

10.45-11.45

14.45-16.00


10.45-11.45

15.15-20.30

08.30-16.30

08.30-16.30

14.45-17.3014.45-18.00
Med reservation för ändringar.


Undervisningsbassängen

Undervisningsbassängen är mindre än multibassängen, och används främst för simundervisning.

Lek i undervisningsbassängen

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

06.30-16.00

06.30-08.00

06.30-15.50

06.30-08.00

06.30-08.00

10.00-16.30

08.30-16.30

19.30-20.00

11.00-20.30


18.00-20.30

15.00-20.30Med reservation för ändringar.

 

Barnbassängen och plaskbassängen

Bassängerna passar de allra minsta barnen och är öppna under våra ordinarie öppettider (barnfritt onsdagar från kl. 18.00 i simhallen).