Interiör från Simhallen

Bassänger

Det finns fem bassänger i simhallen.

Stora bassängen

I den 25 meter långa bassängen finns alltid motionsbanor öppna för allmänheten under våra öppettider. Tider för crawl och lek är begränsade. Temperaturen är 27 grader. Onsdagar är det vuxenkväll då vi spelar lugn musik och dämpar belysningen. Alla över 17 år är välkomna.

Multibassängen

Den 25 meter långa bassängen kan delas till 16 meters banor och en liten del för lek. Golvet är höj- och sänkbart, så djupet kan variera. Temperaturen är 28 grader. Bassängen används främst för undervisning och träning, men även för motionssim och lek.

Undervisningsbassängen

Denna är 17 meter lång och används främst för undervisning. Temperaturen är 28,5 grader. När undervisning inte pågår är den öppen för allmänheten.

Barnbassängen och plaskbassängen

Dessa passar de allra minsta barnen och är öppna under våra ordinarie öppettider. Temperaturen är 28,5 grader.