Cyklingen ökar i Sundbyberg

Cyklingen i Sundbyberg ökade med 17 procent under mars-juni 2020 jämfört med samma period 2019. Det visar färsk statistik som sammanställts av siffror från de automatiska cykelräknare som finns på fem platser i staden.

– Troligtvis beror ökningen på den fleråriga satsning staden har gjort med hållbart resande, infrastrukturförbättringar samt ett ökat intresse för cykling i samhället generellt, säger Robert Gremalm.

Stadens arbete för att fler ska resa hållbart utgår från stadens mobilitetsprogramlänk till annan webbplatssom antogs av kommunfullmäktige 2017. Programmet syftar till att göra det enklare, säkrare och mer attraktivt att resa hållbart i och genom Sundbyberg, där cyklande är ett uppskattat och viktigt alternativ.

– Det är bra både för miljön och folkhälsan att allt fler cyklar. Vi ska fortsätta satsa på att bygga ut cykelnätet, också för fotgängarnas skull så de slipper trängas med cyklister på gångbanor och trottoarer, säger Stefan Bergström (C), stadsmiljökommunalråd.

Se sammanställning av cykelräkning, resvaneundersökning och hur vi arbetar med kampanjer för att få fler att resa hållbartlänk till annan webbplats

Läs mer om stadens arbete för att öka ett hållbart resandelänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 11 november 2020