Sundbyberg i sociala medier

Sundbybergs verksamheter finns representerade i flera sociala medier. De specifika målgrupperna kan skilja sig åt, men syftet är alltid detsamma; att öka tillgängligheten och dialogen mellan staden och invånare och andra målgrupper.

Principerna för Sundbybergs stads information och kommunikation i sociala medier är samma som för andra informations- och kommunikationskanaler och utgår ifrån stadens kommunikationspolicy.

Det ska finnas ett uttalat syfte, målgrupp och budskap för Sundbybergs stads närvaro i sociala medier. 

Facebook

Kulturskolan Sundbyberg Länk till annan webbplats.
Arbetssupporten Länk till annan webbplats.
Biblioteket Länk till annan webbplats.
Grönkullaskolan Länk till annan webbplats.
Sundbybergs stad - Kultur Länk till annan webbplats.
Skoldatateket Sundbyberg Länk till annan webbplats.
Sturegårdens affär Länk till annan webbplats.
S:t Martins Gymnasium Länk till annan webbplats.
Sundbybergs stad Länk till annan webbplats.
Sundbybergs vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Instagram

Bibliotek Sundbyberg Länk till annan webbplats.
Aggregatnu Länk till annan webbplats.
Galleri UNG Länk till annan webbplats.
Kulturskolan Sundbyberg Länk till annan webbplats.
Dans Kulturskolan Sundbyberg Länk till annan webbplats.
Fredagsfunk Aggregat Länk till annan webbplats.
Fritidsundbyberg Länk till annan webbplats.
Sundbybergs vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

YouTube

Sundbybergs stad - Kultur Länk till annan webbplats.
Sundbybergs stad Länk till annan webbplats.

Tänk på

Det som skrivs i stadens kanaler i sociala medier är allmänna handlingar. Skicka därför inte känslig information, till exempel personuppgifter, via sociala medier. Vi kan inte kommentera enskilda ärenden på sociala medier, varken i kommentarer eller privata meddelanden. Vi rekommenderar e-post, telefon eller brev för sådana ärenden.

Inläggen får inte angripa personer eller grupper, innehålla svordomar eller annat som kan uppfattas som stötande. Sådant innehåll tas bort.

Våra konton är inte en arena för politisk debatt. Vill du kontakta våra lokalpolitiker i någon fråga hittar du deras kontaktuppgifter här. Har du andra frågor rekommenderar vi att du använder kommunens formulär för synpunkter och klagomål.

Har du något som behöver felanmälas, till exempel en trasig gatlykta? Då är det viktigt att du skickar in det via kommunens system för felanmälan för att det ska komma till rätt person och kunna åtgärdas. Klicka här för att komma till felanmälan.

Regler för kommentarer på stadens konton

Kommentarer och inlägg på stadens konton får inte innehålla:

  • förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
  • hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
  • olovliga våldsskildringar eller pornografi
  • uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet
  • olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
  • kommersiella budskap eller reklam
  • partipolitiska budskap
  • känsliga personuppgifter
  • kommentarer där anställda i staden nämns med namn
  • länkar till innehåll enligt ovan
Senast uppdaterad 3 april 2023