Glödlampa

Energi

Att se över sin energianvändning kan spara energi och pengar, vara gynnsamt för miljön och avlasta energisystemen. 

Genom energismarta val i vardagen kan du bidra till minskad energianvändning och mindre klimatpåverkan. Elförsörjningen sker på en gemensam marknad i Europa där el produceras från olika energikällor, både från fossila källor som kol och från förnybara som vindkraft. Att minska energianvändningen innebär därför en minskad klimatpåverkan, särskilt på morgonen och kvällen när elanvändningen är som störst i samhället. Genom att välja förnybar el och minska elförbrukningen kan vi ställa om till en hållbar energianvändning, ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

I Sundbyberg är cirka 90 procent av alla bostäder och kontor anslutna till Norrenergis fjärrvärmenät. Norrenergis fjärrvärme använder förnybara bränslen till uppvärmning och all fjärrvärme är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Norrenergi ägs av Sundbybergs stad och Solna stad.

Energi- och klimatrådgivning

Sundbyberg erbjuder hushåll, föreningar, fastighetsägare och företagare kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning. Där får du råd om hur du kan minska din energianvändning och hitta tekniska lösningar för detta.

Energifixarna ger råd via film

En filmserie i fem delar som ger stöd, hjälp och information har tagits fram av den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Filmernas fokus är på byggnaden och hur boende, villaägare och bostadsrättsföreningar kan minska sin energianvändning. Även information om att spara energi genom att isolera, ventilera och värma upp ges.

De vanligaste frågorna som brukar diskuteras vid ett rådgivningsbesök besvaras i filmerna av energifixarna.

Här hittar ni filmerna från Energifixarna Länk till annan webbplats.

Forskarna är överens

Det är människans utsläpp av framför allt koldioxid som påverkar klimatet. Ingen kan göra allt, men alla kan göra lite. Energins påverkan på miljön bestäms av hur mycket energi som används och vilket energislag vi väljer.

Senast uppdaterad 12 april 2023