Rissne får trygghetskamera

Samarbetet mellan Sundbyberg stad och Polisen fortsätter. Som en av flera trygghetsskapande åtgärder har Polisen säkerställt en tillfällig trygghetskamera i Rissne centrum. Målsättningen att fler kameror ska sättas upp på permanent basis.

Sundbyberg stad och Polisen prioriterar ökade trygghetsinsatser i Rissne och Hallonbergen och Rissne centrum blir nu den första platsen i staden som får en trygghetskamera. Platsen var valts ut för att den ibland upplevs som otrygg av de som bor, verkar eller vistas där.

- Ingen sundbybergare ska behöva känna sig hotad i sin vardag. Vi behöver både förebyggande sociala insatser och polisära aktioner för att knäcka gängen och detta är ett sätt. Staden ska fortsatt prioritera förebyggande arbeten och stödja polisen, säger Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Trygghetskameran förstärker möjligheten att säkerställa ordning, underlättar uppklarande av brott och skapar trygghet för boende i området. Kameran kompletterar det omfattande trygghetsarbete som bedrivs i hela Sundbyberg.

- Sundbybergs offentliga miljöer ska vara levande, tillgängliga och trygga i alla stadsdelar. Nolltolerans mot kriminalitet ska alltid gälla och de kriminella som förstör trygghetskänslan för så många ska vara inlåsta. Här hoppas jag att kameror kommer vara ett bra stöd i det arbetet, säger Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Staden fortsätter samtidigt att arbeta tillsammans med polisen för att öka tryggheten och bekämpa kriminaliteten i Sundbyberg, bland annat i form av Sundbybergsmodellen som syftar till att fånga upp fler unga kriminella tidigare.

- Kameraövervakning är bara en liten pusselbit. Det trygghetsskapande arbetet sker på flera fronter till exempel genom det förebyggande arbetet i skolan och genom att skapa en meningsfull fritid för ungdomar. Det
här görs bäst med samverkan mellan Sundbyberg stad, polisen och civilsamhället, säger Johan Storåkers (L), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

- Som en av flera trygghetsskapande åtgärder har polisen säkerställt en tillfällig kameraövervakning i Rissne. Det trygghetsskapande arbetet sker på flera fronter i form av närvaro, synlighet och tillsammans med staden och andra aktörer, säger Caroline Westlund, lokalpolisområdeschef Solna-Sundbyberg.

Den nya trygghetskameran monterades 10 juni i Rissne centrum. Kameran har beviljats tillstånd för 90 dagar och är en del i ett fokuserat och gemensamt arbete för ett tryggt Rissne. Parallellt med detta fortsätter Polisens och stadens gemensamma ansträngningar för att säkerställa permanenta trygghetskameror i området.

Länkar till mer information

Information om stadens trygghetsskapande arbete. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Stadens förebyggande arbete genom ”Samverkan i Rissne”. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 16 juni 2021